IFC και Amundi-Acba εγκαινιάζουν εταιρική σχέση για την αύξηση των επενδύσεων στην υποδομή της Αρμενίας

Η IFC και η Amundi-Acba Asset Management εγκαινίασαν σήμερα μια νέα συνεργασία για την επιτάχυνση των επενδύσεων του ιδιωτικού τομέα σε έργα υποδομής, τη στήριξη της δημιουργίας θέσεων εργασίας και της οικονομικής ανάπτυξης. Αρμενία.

Η Amundi-Acba θα είναι ο πρώτος διαχειριστής συνταξιοδοτικών ταμείων στον κόσμο που θα ενταχθεί στη Βασική Συμφωνία Συνεργασίας του IFC, η οποία παρέχει έναν απλοποιημένο τρόπο για πολλούς δανειστές να παρέχουν χρηματοδότηση σε εταιρείες σε αναπτυσσόμενες χώρες, για τις οποίες το IFC είναι ο κύριος διοργανωτής. Στο πλαίσιο και εντός του πεδίου εφαρμογής της σύμβασης της Αρμενίας Σύμφωνα με το νόμο για τα συνταξιοδοτικά ταμεία, οι δύο οργανισμοί θα αξιολογήσουν τη σκοπιμότητα και τη σκοπιμότητα της από κοινού χρηματοδότησης μεγάλων έργων υποδομής. Αρμενία.

Οι δανειστές που αποδέχονται τη συμφωνία επωφελούνται από την παγκόσμια πλατφόρμα κοινοπραξίας δανείων του IFC 100 δισεκατομμύρια δολάρια για ιδιωτικές εταιρείες σε αναδυόμενες αγορές, καθώς και την τεχνογνωσία του IFC στη διάρθρωση των συναλλαγών, τη δέουσα επιμέλεια, τη διαχείριση περιβαλλοντικών και κοινωνικών κινδύνων και τη μέτρηση και παρακολούθηση των επιπτώσεων. Στόχος είναι η κλιμάκωση της κινητοποίησης ιδιωτικού κεφαλαίου για την επιτάχυνση της ανάπτυξης και την υποστήριξη του μετριασμού και της προσαρμογής του κλίματος στις αναδυόμενες αγορές.

Η Amundi-Acba είναι Asset Management της Αρμενίας με κορυφαίο διαχειριστή συνταξιοδοτικών ταμείων 700 εκατ. ευρώ σε διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία.

Αυτό ολοκληρώνει τη συνεργασία μεταξύ της εταιρικής σχέσης Amundi και το IFC ξεκίνησαν το 2018, όταν οι δύο οργανισμοί ανακοίνωσαν το μεγαλύτερο στοχευμένο κεφάλαιο πράσινων ομολόγων στον κόσμο που επικεντρώνεται στις αναδυόμενες αγορές, το Amundi Planet Emerging Green One. Amundi φέρνει σε αυτή τη συνεργασία τις δυνατότητες επένδυσης του χρέους της αναδυόμενης αγοράς και τη δέσμευσή της σε περιβαλλοντικά, κοινωνικά και πρότυπα διακυβέρνησης (ESG), ενώ η IFC φέρνει τη μοναδική της υπεράσπιση στις αναπτυσσόμενες χώρες. Οι δύο οργανισμοί συνεργάζονται για να βοηθήσουν να κατευθύνουν τα κεφάλαια στις αναδυόμενες αγορές μέσω καινοτομίας και τακτικών προγραμμάτων εκπαίδευσης και μεταφοράς γνώσης που έχουν σχεδιαστεί τόσο για εκδότες όσο και για επενδυτές.

«Η διασφάλιση της αξιοπρεπούς συνταξιοδότησης των συμμετεχόντων παραμένει η κύρια αποστολή μας, της Αρμενίας Η οικονομική ανάπτυξη μέσω των επενδύσεών μας είναι επίσης σημαντική. Αυτή η συμφωνία με το IFC, έναν από τους πιο αναγνωρισμένους διεθνείς οργανισμούς, θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τον στόχο μας». Ζαν ΜαζετζιάνΔιευθύνων Σύμβουλος της Amundi-Acba.

«Η βιώσιμη υποδομή είναι το κλειδί για την αντιμετώπιση των αναπτυξιακών προκλήσεων στις αναδυόμενες αγορές, εξ ου και η υποστήριξη της Αρμενίας Οι υποδομές αποτελούν σημαντικό μέρος της αποστολής του IFC. Καλωσορίζουμε την Amundi-Acba στο εκτεταμένο δίκτυο επενδυτικών μας συνεργατών. Με την κινητοποίηση κεφαλαίων, στόχος μας είναι να αυξήσουμε τη θετική επίδραση της χρηματοδότησής μας στις ζωές των ανθρώπων Αρμενία,’ αυτός είπε Ivana Fernandez Duarte, Περιφερειακό IFC Διευθυντής Νοτίου Καυκάσου.

Το IFC ξεκίνησε τη Βασική Συμφωνία Συνεργασίας το 2008 για να διευκολύνει τη μεγαλύτερη συνεργασία μεταξύ των παγκόσμιων επενδυτών και να βοηθήσει να καλυφθούν τα χρηματοδοτικά κενά του ιδιωτικού τομέα στις αναπτυσσόμενες χώρες. Η συμφωνία αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο του έργου του IFC να έχει θετικό κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό αντίκτυπο και να επεκτείνει τη δεξαμενή υπεύθυνων κεφαλαίων για την επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ και των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Παρίσι συμφωνία για το κλίμα.

Σχετικά με το IFC

Είναι μέλος του IFC Όμιλος Παγκόσμιας Τράπεζας– είναι το μεγαλύτερο παγκόσμιο αναπτυξιακό ινστιτούτο που εστιάζει στον ιδιωτικό τομέα στις αναδυόμενες αγορές. Δραστηριοποιούμαστε σε περισσότερες από 100 χώρες, χρησιμοποιώντας το κεφάλαιο, την τεχνογνωσία και την επιρροή μας για να δημιουργήσουμε αγορές και ευκαιρίες στις αναπτυσσόμενες χώρες. Το οικονομικό έτος 2022, το IFC σημείωσε ρεκόρ 32,8 δισεκατομμύρια δολάρια Οι ιδιωτικές εταιρείες και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα στις αναπτυσσόμενες χώρες αξιοποιούν τη δύναμη του ιδιωτικού τομέα να τερματίσει την ακραία φτώχεια και να αυξήσει τη συνολική ευημερία καθώς οι οικονομίες παλεύουν με τις επιπτώσεις των κρίσεων της παγκόσμιας πολυπλοκότητας. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ifc.org.

Μείνε συνδεδεμένος:

www.facebook.com/IFCwbg

www.twitter.com/IFC_org

www.youtube.com/IFCvideocasts

www.ifc.org/SocialMediaIndex

www.instagram.comifc_org

Σχετικά με την Amundi-Acba

Δημιουργήθηκε στην Amundi-Acba Asset Management Αρμενία Το 2013. Έχει 2 μετόχους Amundi (ο μεγαλύτερος διαχειριστής περιουσιακών στοιχείων Ευρώπη με 1,924 τρισ. ευρώ διαχειριζόμενα περιουσιακά στοιχεία) και Acba Bank (μία από τις μεγάλες εταιρικές τράπεζες Αρμενίαπαρατίθεται Αρμενία Χρηματιστήριο). Η Amundi-Acba διαχειρίζεται τρία υποχρεωτικά συνταξιοδοτικά ταμεία που επωφελούνται από τη διαχείριση περιουσιακών στοιχείων Amundi προηγμένη τεχνογνωσία, εμπειρία και τεχνική υποστήριξη σε δραστηριότητες διαχείρισης κεφαλαίων. Ενεργώντας προς το συμφέρον των δικαιούχων ενός δίκαιου και χρηματοδοτούμενου συστήματος, η Amundi-Acba καταβάλλει κάθε δυνατή προσπάθεια για να είναι βασικός παράγοντας στη βιώσιμη ανάπτυξή της. Αρμενίαδημιουργώντας παράλληλα ένα επενδυτικό περιβάλλον για επενδύσεις στο μέλλον της χώρας.

Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε: www.amundi-acba.am

Μείνετε συντονισμένοι:

www.amundi-acba.am

https://www.linkedin.com/showcase/amundi-acba/

https://www.facebook.com/AmundiAcba

Leave a Comment