Bigbank Μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα για το 3ο τρίμηνο και το εννεάμηνο του 2022

BIGBANK AS

Η Bigbank AS διορθώνει το περιεχόμενο της προηγουμένως δημοσιευμένης χρηματιστηριακής ανακοίνωσης “Μη ελεγμένα οικονομικά αποτελέσματα της Bigbank για το 3ο τρίμηνο και εννέα μήνες του 2022” και την ενδιάμεση έκθεση της Bigbank 3ο τρίμηνο 2022. επισυνάπτεται στην ανακοίνωση. Το περιεχόμενο της χρηματιστηριακής ανακοίνωσης και της ενδιάμεσης έκθεσης για το 3ο τρίμηνο του 2022 αναθεωρήθηκαν λόγω των διορθώσεων που έγιναν από τον ανεξάρτητο ελεγκτή της εταιρείας κατά τον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων.

  1. Η λογιστική πολιτική για τις συμβατικές αμοιβές και δαπάνες που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση συμβολαίων έχει τροποποιηθεί. Μετά την αναπροσαρμογή, οι συμβατικές προμήθειες αναγνωρίζονται ως τόκοι με τη μέθοδο του πραγματικού επιτοκίου και τα κόστη που σχετίζονται άμεσα με την απόκτηση των συμβολαίων κεφαλαιοποιούνται και αποσβένονται σύμφωνα με τους όρους των υποκείμενων συμβολαίων. Ως αποτέλεσμα της διόρθωσης, τα κέρδη εις νέον και τα δάνεια προς πελάτες στις 31 Δεκεμβρίου 2021 μειώθηκαν κατά 2,8 εκατ. ευρώ. Τα έσοδα από τόκους και τα δάνεια προς πελάτες για την περίοδο που έληξε στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 και στις 30 Σεπτεμβρίου 2022 αναπροσαρμόστηκαν κατά 0,5 εκατ. ευρώ.

  2. Επιπλέον, έχουν γίνει προσαρμογές στη λογιστική των δανείων με συνιστώσα επενδυτικού κινδύνου, τα οποία έχουν χαρακτηριστικά υβριδικού χρηματοοικονομικού μέσου. Πριν από την προσαρμογή, το εισόδημα που προέκυψε από αλλαγές στις υποκείμενες αξίες των περιουσιακών στοιχείων των σχετικών συμβολαίων αναγνωρίστηκε αμέσως ως έσοδα από τόκους και το προεξοφλημένο ποσό αναγνωρίστηκε ως έξοδο τόκων. Μετά την τροποποίηση, τα συμβόλαια αναταξινομήθηκαν και τα κέρδη αναγνωρίζονται με τη σταθερή μέθοδο κατά τη διάρκεια των συμβολαίων ως κέρδη από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία στην εύλογη αξία μέσω των αποτελεσμάτων. Ως αποτέλεσμα της διόρθωσης, τα κέρδη της Bigbank για το εννεάμηνο του 2022 μειώθηκαν κατά 6,6 εκατ. ευρώ.

Οι παραπάνω τροποποιήσεις έχουν γίνει τόσο στην κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων όσο και στην κατάσταση οικονομικής θέσης που περιλαμβάνονται στην παρούσα ανακοίνωση χρηματιστηρίου και στην ενδιάμεση έκθεση 3ου τριμήνου 2022.

Η Bigbank πραγματοποίησε καθαρά κέρδη 7,2 εκατ. ευρώ το τρίτο τρίμηνο και καθαρά κέρδη 21,3 εκατ. ευρώ τους πρώτους εννέα μήνες του 2022. Τα κέρδη τόσο του εννεαμήνου όσο και του τρίτου τριμήνου ήταν χαμηλότερα από ό,τι πριν από ένα χρόνο, αλλά η απόδοση ανταποκρίθηκε στις προσδοκίες (-40,8% και -7,8%, αντίστοιχα). Πέρυσι, η Bigbank είχε ένα εφάπαξ κέρδος εξαγοράς από συνένωση επιχειρήσεων και η αύξηση της εύλογης αξίας των επενδυτικών ακινήτων ήταν μεγαλύτερη κατά 2,5 εκατ. ευρώ.

Τα καθαρά έσοδα από τόκους του τρίτου τριμήνου αυξήθηκαν κατά 2,8 εκατ. ευρώ (15,2%) σε ετήσια βάση και ανήλθαν σε 21,3 εκατ. ευρώ. Τα αποθεματικά κέρδη προ ζημιών και φόρος εισοδήματος ήταν 13,3 εκατ. ευρώ. Τα έξοδα για προβλέψεις για ζημίες δανείων ανήλθαν σε 4,2 εκατ. ευρώ.

Το δανειακό χαρτοφυλάκιο της Bigbank αυξήθηκε κατά 38,6% σε εννέα μήνες και κατά 11,9% το τρίτο τρίμηνο. Στο τέλος του τρίτου τριμήνου, το χαρτοφυλάκιο λειτουργικών δανείων του Ομίλου διαμορφώθηκε σε 1,2 δισ. ευρώ, υπερβαίνοντας τον δείκτη στο τέλος του 2021 κατά 350,8 εκατ. ευρώ (39,5%). Το ποσοστό των δανείων σε καθυστέρηση άνω των 90 ημερών ήταν 1,3% του συνολικού χαρτοφυλακίου, γεγονός που δείχνει ότι η ποιότητα του χαρτοφυλακίου βελτιώθηκε σταθερά κατά τη διάρκεια του έτους, καθώς ο ίδιος δείκτης για το εννεάμηνο του 2021 ήταν 3,0%.

Τα κέρδη τρίτου τριμήνου του κλάδου της εταιρικής τραπεζικής αυξήθηκαν κατά 0,7 εκατ. ευρώ σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο και ανήλθαν σε 2,6 εκατ. ευρώ. Το τριμηνιαίο κέρδος περιλαμβάνει καθαρό κέρδος 0,2 εκατ. ευρώ από την επανεκτίμηση των υποκείμενων στοιχείων ενεργητικού δανείων με συνιστώσα επενδυτικού κινδύνου, το οποίο αναγνωρίζεται με τη σταθερή μέθοδο σύμφωνα με τους όρους των υποκείμενων δανειακών συμβάσεων. Τα έσοδα αναπροσαρμογής από δάνεια με συνιστώσα επενδυτικού κινδύνου υπολογίζονται ετησίως με βάση τη μεταβολή της αγοραίας αξίας των επενδύσεων σε ακίνητα του πελάτη και το συμφωνημένο σχέδιο κατανομής των κερδών. Το χαρτοφυλάκιο εταιρικών δανείων αυξήθηκε κατά 68,7 εκατ. ευρώ (20,0%) κατά τη διάρκεια του τριμήνου.

Το γ΄ τρίμηνο το χαρτοφυλάκιο στεγαστικών δανείων αυξήθηκε κατά 27,7% και έφτασε τα 186,9 εκατ. ευρώ. Σε σύγκριση με το τέλος του 2021, το χαρτοφυλάκιο έχει αυξηθεί περισσότερο από 1,5 φορές.

Οι καταθέσεις πελατών αυξήθηκαν κατά 38,6% το εννεάμηνο και 6,5% το τρίτο τρίμηνο. Την ταχύτερη ανάπτυξη παρουσίασαν και πάλι οι καταθέσεις ταμιευτηρίου, οι οποίες αυξήθηκαν κατά 10,7% το γ’ τρίμηνο και έφθασαν τα 542,5 εκατ. ευρώ, αποτελώντας το 43,6% του χαρτοφυλακίου καταθέσεων στο τέλος του τριμήνου.

Το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων σε ακίνητα του ομίλου, το οποίο περιλαμβάνει αγροτική γη και εμπορικά ακίνητα, αυξήθηκε στα 47,4 εκατ. ευρώ στο τέλος του τριμήνου.

Δήλωση εισοδήματος, χιλιάδες ευρώ

Τρίμηνο 3 2022 (Αναθεωρημένο)

3ο τρίμηνο 2022

9 μήνες 2022 (αναπρογραμματίστηκε)

9 μήνες 2022

Καθαρά έσοδα από τόκους

21 308

28 627

61 045

68 364

Καθαρή αμοιβή και εισόδημα από προμήθεια

1 891

1 891

5 511

5 511

Καθαρό εισόδημα (ζημία) από χρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία.

51

-161

-252

-464

Καθαρά άλλα λειτουργικά έσοδα

171

170

244

243

Συνολικά καθαρά λειτουργικά έσοδα

23 421

30 527

66 548

73 654

Μισθοί και συναφείς πληρωμές

-5 279

-5 279

-15 787

-15 787

Διοικητικές δαπάνες

-4 586

-4 586

-12 723

-12 723

Αποσβέσεις, αποσβέσεις και απομείωση

-1 034

-1 034

-3 003

-3 003

Άλλα κέρδη (ζημιές)

804

804

673

673

Το κόστος

-10.095

-10.095

-30 840

-30 840

Προβλέψεις για κέρδη προ ζημιών

13 326

20 432

35 708

42 814

Αποθεματικά καθαρών ζημιών για δάνεια και χρηματοοικονομικές επενδύσεις

-4 186

-4 186

-10 744

-10 744

Κέρδη προ φόρου εισοδήματος

9 140

16 246

24 964

32 070

Έξοδα φόρου εισοδήματος

-1946

-1946

-3 708

-3 708

Κέρδος για την περίοδο

7 194

14 300

21 256

28 362

Οικονομικό δελτίο, σε χιλιάδες ευρώ

30 Σεπτεμβρίου 2022 (Αναθεώρηση)

30 Σεπτεμβρίου 2022

31 Δεκεμβρίου 2021 (Αναθεώρηση)

31 Δεκεμβρίου 2021

μετρητά και ισοδύναμα μετρητών

141 163

141 163

115 948

115 948

Χρεόγραφα

45 171

45 171

45 256

45 256

Δάνεια σε πελάτες

1 248 194

1 258 177

893 463

896 238

Αλλα περιουσιακά στοιχεία

103 357

103 356

93 686

93 686

Το σύνολο του ενεργητικού

1 537 885

1 547 867

1 148 353

1 151 128

Καταθέσεις πελατών και ληφθέντα δάνεια

1 281 161

1 281 161

934 840

934 840

Δευτερεύουσες σημειώσεις

40 049

40 049

14 976

14 976

Άλλες υποχρεώσεις

17 521

17 521

15 191

15 191

Γενικές υποχρεώσεις

1 338 731

1 338 731

965 007

965 007

Κεφάλαιο

199 154

209 136

183 346

186 121

Σύνολο υποχρεώσεων και ίδια κεφάλαια

1 537 885

1 547 867

1 148 353

1 151 128

Εκτός από τις τακτικές δραστηριότητες, ορισμένα γεγονότα επηρέασαν τα αποτελέσματα του τρίτου τριμήνου και τις μελλοντικές δραστηριότητες του Ομίλου.

Το σημαντικότερο γεγονός της περιόδου ήταν η εισαγωγή των μη εξασφαλισμένων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης της Bigbank στο χρηματιστήριο Nasdaq Ταλίν στις 22 Σεπτεμβρίου. Το βασικό ποσό των 10 εκατ. ευρώ υπερκαλύφθηκε πάνω από δύο φορές. Ο συνολικός όγκος της έκδοσης ήταν 20 εκατ. ευρώ. Εκδόθηκαν 20.000 ομόλογα ονομαστικής αξίας 1.000 ευρώ το καθένα, σταθερό ετήσιο επιτόκιο τοκομεριδίων 8% και διάρκεια 10 ετών. Τα επιπλέον κεφάλαια 20 εκατομμυρίων ευρώ βοηθούν την τράπεζα να συνεχίσει την ανάπτυξη στους τομείς της εταιρικής τραπεζικής και των στεγαστικών δανείων.

Φέτος σηματοδοτεί την έναρξη της νέας περιόδου επιχειρηματικής στρατηγικής της Bigbank για το 2022-2026. Προκειμένου να υποστηριχθεί η νέα επιχειρηματική στρατηγική και να επιτευχθεί η αναμενόμενη απόδοση κεφαλαίου, το διοικητικό συμβούλιο της Bigbank AS έχει λάβει αποφάσεις σχετικά με τις μελλοντικές δραστηριότητες των καταστημάτων στη Σουηδία και τη Βουλγαρία. Τον Αύγουστο αποφασίστηκε η διακοπή της έκδοσης νέων δανείων στο υποκατάστημα της Σουηδίας από την 1η Σεπτεμβρίου 2022 και τον Οκτώβριο αποφασίστηκε η διακοπή της έκδοσης νέων δανείων στο υποκατάστημα της Βουλγαρίας από την 1η Νοεμβρίου 2022. Ο όμιλος θα συνεχίσει να αυξάνει τις καταθέσεις και να παρέχει υπηρεσίες. υφιστάμενο χαρτοφυλάκιο δανείων τόσο στη Σουηδία όσο και στη Βουλγαρία.

Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Bigbank Martin Länts σχολιάζει:

«Παρά το ασταθές εξωτερικό περιβάλλον, έχουμε λόγους να είμαστε ικανοποιημένοι με τις οικονομικές επιδόσεις της Bigbank το τρίτο τρίμηνο – η περίοδος χαρακτηρίστηκε από ισχυρή ανάπτυξη του δανειακού χαρτοφυλακίου, συνεχή βελτίωση του χαρτοφυλακίου δανείων και υψηλή κερδοφορία.

Το τρίτο τρίμηνο, το δανειακό χαρτοφυλάκιο παρουσίασε τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στον τομέα των εταιρικών και στεγαστικών δανείων, κάτι που αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της επιχειρηματικής στρατηγικής της τράπεζας. Η αύξηση των πωλήσεων πιστωτικών προϊόντων που συνδέονται με το Euribor μας βοηθά να διαφοροποιήσουμε το χαρτοφυλάκιό μας και έχει θετικό αντίκτυπο στα κέρδη της τράπεζας σε ένα πλαίσιο αυξανόμενων επιτοκίων και ακριβότερων καταθέσεων.

Αυτό το καλοκαίρι, ο οίκος αξιολόγησης Moody’s Investors Service ολοκλήρωσε την αξιολόγησή του για την Bigbank και ανέθεσε στην τράπεζα αξιολόγηση μακροπρόθεσμου επενδυτικού βαθμού Baa3 και βραχυπρόθεσμη αξιολόγηση καταθέσεων Prime-3 για τραπεζικές καταθέσεις σε ξένα και εθνικά νομίσματα. Η αξιολόγηση επενδυτικού βαθμού που μας εκχωρήθηκε από τη Moody’s, η οποία ανακοινώθηκε την 1η Ιουλίου 2022, παρέχει διαβεβαίωση στους σημερινούς καταθέτες και συνεργάτες μας για το μοντέλο λειτουργίας της Bigbank, καθώς και για την ποιότητα του χαρτοφυλακίου μας και υποστηρίζει τη χρηματοδότηση της μελλοντικής διεθνούς επέκτασής μας.

Τον Σεπτέμβριο, ο βασικός όγκος της έκδοσης μη εξασφαλισμένων ομολόγων μειωμένης εξασφάλισης αυξήθηκε περισσότερο από 2 φορές. Αυτό ήταν ένα αξιοσημείωτο επίτευγμα για τη Bigbank και δείχνει την εμπιστοσύνη των επενδυτών στην επιχειρηματική μας στρατηγική και την ικανότητά μας να την εφαρμόσουμε με επιτυχία. Ευχαριστώ όλους τους επενδυτές για την εμπιστοσύνη στη Bigbank».

Μπορείτε να εξοικειωθείτε με τις οικονομικές αναφορές της Bigbank στην ακόλουθη διεύθυνση: https://investor.bigbank.eu/reporting/

Bigbank AS (www.bigbank.eu) είναι μια εσθονική τράπεζα που βασίζεται στο κεφάλαιο και ειδικεύεται σε δάνεια και καταθέσεις για ιδιώτες και επιχειρηματικούς πελάτες. Εκτός από τις δραστηριότητες στην Εσθονία, η τράπεζα διαθέτει υποκαταστήματα στη Φινλανδία, τη Σουηδία, τη Λετονία, τη Λιθουανία και τη Βουλγαρία και προσφέρει τα προϊόντα της ως διασυνοριακές υπηρεσίες στην Αυστρία, τη Γερμανία και την Ολλανδία. Το συνολικό υπόλοιπο της Bigbank ξεπερνά το 1,5 δισ. ευρώ.

Argo Kiltsmann
Μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου
Τηλέφωνο: +372 5393 0833
Email: [email protected]
www.bigbank.ee

Μην συνδέεστε

Leave a Comment