4 Τύποι ασφάλισης ζωής χωρίς ιατρική εξέταση για Millennials |

ΣΙΚΑΓΟ – Παραδοσιακά, η αίτηση για ασφάλεια ζωής απαιτεί να υποβληθείτε σε ιατρική εξέταση. Αυτό καθυστερεί τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων και μπορεί να επηρεάσει τα βραβεία. Επιπλέον, ορισμένοι αιτούντες μπορεί να πιστεύουν ότι οι ιατρικές εξετάσεις είναι επεμβατικές ή άβολες. Μάλιστα, η έρευνα της LIMRA δείχνει ότι περισσότεροι από τους μισούς πελάτες ασφάλισης ζωής προτιμούν να κάνουν ιατρικές εξετάσεις.

Leave a Comment