Το Δημοτικό Οικονομικό εκδίδει τραπεζογραμμάτια αξίας 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στο πλαίσιο του προγράμματος ΜΤΝ

Municipal Finance Plc

Municipal Finance Plc
Έκδοση μετοχών
2 Φεβρουαρίου 2023 στις 10:00 (EET)

Οικονομικά θέματα του δήμου USD 300 Μεκατομμύρια σημειώσεις κάτω από του Πρόγραμμα ΜΤΝ

Η Municipality Finance Plc εκδίδει γραμμάτιο 300 εκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ στις 3 Φεβρουαρίου 2023. Τα χαρτονομίσματα ωριμάζουν στις 3 Φεβρουαρίου 2024. Τα ομόλογα φέρουν σταθερό επιτόκιο 5,00% ετησίως.

Τα ομόλογα εκδίδονται στο πλαίσιο του προγράμματος έκδοσης χρέους ύψους 45 δισ. ευρώ της MuniFin. Οι εγκύκλιοι προσφοράς, οι συμπληρωματικές εγκύκλιοι προσφοράς και οι τελικοί όροι των σημειώσεων είναι διαθέσιμα στα αγγλικά στον ιστότοπο της εταιρείας στη διεύθυνση www.munifin.fi/investor-relations.

Η MuniFin υπέβαλε αίτηση για εισαγωγή στο Χρηματιστήριο του Ελσίνκι που διατηρεί η Nasdaq Helsinki. Η ανοιχτή διαπραγμάτευση αναμένεται να ξεκινήσει στις 3 Φεβρουαρίου 2023.

Η Deutsche Bank Aktiengesellschaft ενεργεί ως αντιπρόσωπος για την έκδοση των χαρτονομισμάτων.

ΔΗΜΟΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ PLC

Επιπλέον πληροφορίες:

Joakim Holmström
Εκτελεστικός Αντιπρόεδρος, Κεφαλαιαγορές και Βιωσιμότητα
τηλ. +358 50 444 3638

Το MuniFin (Municipality Finance Plc) είναι ένα από τα μεγαλύτερα πιστωτικά ιδρύματα στη Φινλανδία. Η εταιρεία ανήκει σε δήμους της Φινλανδίας, στο κρατικό ταμείο συντάξεων Keva και στη Δημοκρατία της Φινλανδίας. Ο Όμιλος MuniFin περιλαμβάνει επίσης τη θυγατρική του Financial Advisory Services Inspira Ltd. Ταυτός της ομάδας ισολογισμός Είναι περίπου 47,5 δισ. ευρώ.

Η MuniFin χτίζει ένα καλύτερο και πιο βιώσιμο μέλλον με τους πελάτες της. MuniFin οι πελάτες περιλαμβάνουν δήμους, κοινές δημοτικές αρχές, επαρχίες υπηρεσιών πρόνοιας, εταιρικές οντότητες υπό τον έλεγχό τους και μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς που ορίζονται από το Φινλανδικό Κέντρο Χρηματοδότησης και Ανάπτυξης Στέγασης (ARA).. Το δάνειο χρησιμοποιείται για περιβαλλοντικά και κοινωνικά υπεύθυνους επενδυτικούς στόχους, όπως δημόσια μέσα μεταφοράς, βιώσιμα κτίρια, νοσοκομεία και κέντρα υγείας, σχολεία και κέντρα ημερήσιας φροντίδας και κατοικίες για άτομα με ειδικές ανάγκες.

Οι πελάτες της MuniFin είναι ντόπιοι, αλλά η εταιρεία λειτουργεί σε ένα εντελώς παγκόσμιο επιχειρηματικό περιβάλλον. Είναι μια εταιρεία ένας Φινλανδικός εκδότης ομολόγων που δραστηριοποιείται στις διεθνείς κεφαλαιαγορές και ο πρώτος Φινλανδός πράσινος και εκδότη κοινωνικών ομολόγων. Η χρηματοδότηση είναι αποκλειστικά εγγυημένη από το Δημοτικό Συμβούλιο Εγγυήσεων.

Διαβάστε περισσότερα: www.munifin.fi

Σημαντικές πληροφορίες

Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν προορίζονται για μετάδοση, δημοσίευση ή διανομή, εν όλω ή εν μέρει, άμεσα ή έμμεσα, εντός ή σε οποιαδήποτε χώρα. ή δικαιοδοσία ή αλλιώς η απελευθέρωση, δημοσίευση ή διανομή θα ήταν παράνομη. Οι πληροφορίες που περιέχονται στο παρόν δεν αποτελούν προσφορά για πώληση ή πρόσκληση για προσφορά αγοράς, ούτε συνιστούν οποιαδήποτε πώληση, σε κάθε τίτλους ή άλλα χρηματοπιστωτικά μέσα σε οποιαδήποτε δικαιοδοσία όπου μια τέτοια προσφορά, πρόσκληση ή πώληση θα ήταν παράνομη πριν από την εγγραφή, την εξαίρεση από την εγγραφή ή την αναγνώριση σύμφωνα με τους νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε δικαιοδοσίας.

Αυτές οι πληροφορίες δεν αποτελούν προσφορά τίτλων προς πώληση στις Ηνωμένες Πολιτείες. ο σημειώσεις Ναίκαι Δεν έχει εγγραφεί και δεν θα εγγραφεί σύμφωνα με τον Νόμο περί Κινητών Αξιών των ΗΠΑ του 1933 (ο “Νόμος περί Κινητών Αξιών”) ή τους ισχύοντες νόμους περί κινητών αξιών οποιασδήποτε πολιτείας στις Ηνωμένες Πολιτείες και δεν επιτρέπεται να προσφέρεται ή να πωλείται, άμεσα ή έμμεσα. Για λογαριασμό ή προς όφελος προσώπων των Η.Π.Α., εκτός από εξαίρεση από ή σε συναλλαγή που δεν υπόκειται στις απαιτήσεις εγγραφής των Ηνωμένων Πολιτειών ή του νόμου περί κινητών αξιών.

Leave a Comment