Πώς να ελαχιστοποιήσετε τους φόρους στις επενδύσεις σας

Κατά τη δημιουργία ενός επενδυτικού χαρτοφυλακίου, η εστίαση είναι συχνά στην επίτευξη των βραχυπρόθεσμων και μακροπρόθεσμων οικονομικών σας στόχων. Αυτό θα μπορούσε να περιλαμβάνει τη δημιουργία ενός αυγού φωλιάς για τη συνταξιοδότηση, τη δημιουργία των μετρητών που απαιτούνται για την κάλυψη ορισμένων βασικών εξόδων της ζωής ή ακόμη και τη δημιουργία μιας αξιόπιστης, παθητικής ροής εισοδήματος στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση πολύ πριν τη συνταξιοδότηση.

Θα μπορούσε να είναι κάτι όχι Η εστίαση είναι σε φορολογικές στρατηγικές που σχετίζονται με το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο. Αλλά είναι επίσης σημαντικό επειδή υπάρχουν πολλά βήματα που μπορείτε να κάνετε για να ελαχιστοποιήσετε ή να εξαλείψετε τη φορολογική υποχρέωση για τις επενδύσεις σας.

Συμβουλές από έναν σύμβουλο περιουσίας για να ελαχιστοποιήσετε τη φορολογική επίπτωση στις επενδύσεις σας

Επικοινωνήσαμε με μερικούς από τους κορυφαίους συμβούλους περιουσίας του κλάδου για να βοηθήσουμε τους αναγνώστες να πλοηγηθούν στις φορολογικές τους υποχρεώσεις που σχετίζονται με τις επενδύσεις. Οι ειδικοί με τους οποίους μιλήσαμε αντιπροσωπεύουν το Schwab Center for Financial Research, το Wells Fargo Wealth and Investment Management και την ομάδα Wealth Management Wealth Planning and Advisory της JP Morgan.

Ωστόσο, προτού εξετάσουμε τις χρήσιμες συμβουλές αυτών των συμβούλων, είναι σημαντικό να κατανοήσουμε τους δύο κύριους τρόπους με τους οποίους οι επενδύσεις σε μετοχές μπορούν να οδηγήσουν σε φορολογικό συμβάν με την IRS. Το πρώτο είναι όταν λαμβάνετε μερίσματα ή πληρωμές τόκων από τις μετοχές σας, τα οποία θεωρούνται φορολογητέο εισόδημα. Το δεύτερο είναι τα κέρδη κεφαλαίου, που περιλαμβάνει την πώληση μιας επένδυσης για περισσότερο από το αρχικό κόστος που πληρώσατε.

«Τα κέρδη κεφαλαίου είναι κέρδη από την επένδυσή σας», λέει η Sarah Daya της ομάδας Wealth Planning and Advisory της JP Morgan Wealth Management. «Το ποσό για το οποίο αγοράζετε την επένδυσή σας είναι η αξία σας. Όταν πουλάτε το απόθεμά σας για περισσότερο από αυτό που πληρώσατε για αυτό, αυτή η διαφορά είναι το ποσό της υπεραξίας σας.»

Στα μάτια της IRS, αυτό το κέρδος ή το κέρδος κεφαλαίου θεωρείται εισόδημα και επομένως υπόκειται σε φόρους.

Ωστόσο, το βασικό πράγμα που πρέπει να καταλάβετε είναι ότι ως επενδυτής, μπορείτε να λάβετε προληπτικά αποφάσεις ή να κάνετε ενέργειες για να περιορίσετε ορισμένα φορολογικά γεγονότα, αλλά όχι όλα. Οι επενδυτές γενικά δεν έχουν κανέναν έλεγχο για το πότε λαμβάνουν μέρισμα ή πληρωμή τόκων, για παράδειγμα. Ωστόσο, είναι δυνατό να ασκήσετε κάποιο έλεγχο στην αύξηση του κεφαλαίου με βάση το πότε επιλέγετε να πουλήσετε. Υπάρχουν άλλοι τρόποι ελαχιστοποίησης ή εξάλειψης των φόρων.

Ακολουθούν τέσσερις συμβουλές από συμβούλους πλούτου που πρέπει να έχετε κατά νου.

1. Αποφύγετε τις υπεραγορές

Η νούμερο ένα συμβουλή από τους συμβούλους πλούτου είναι να αποφύγετε τις υπερ-εμπορικές επενδύσεις. Ένας άλλος τρόπος για να το σκεφτείτε είναι να ακολουθήσετε αυτό που είναι γνωστό ως επενδυτική στρατηγική αγοράς και διατήρησης που ελαχιστοποιεί τα φορολογικά γεγονότα.

Το IRS φορολογεί περισσότερο τους επενδυτές για την πώληση μετοχών ένα χρόνο ή λιγότερο μετά την αγορά. Η φορολογική επιβάρυνση μειώνεται για όσους κατέχουν μετοχές περισσότερο.

“Εάν η επένδυση διατηρηθεί για περισσότερο από ένα χρόνο, η ανατίμηση θα φορολογηθεί με τον συντελεστή μακροπρόθεσμων κεφαλαιουχικών κερδών, που μπορεί να είναι 15% ή 20%, ανάλογα με το επίπεδο του συνολικού φορολογητέου εισοδήματος του επενδυτή”, λέει ο Jesse Little. Διευθύνων Σύμβουλος της Wells Fargo Wealth & Investment Management. «Εάν η επένδυση κρατηθεί για ένα έτος ή λιγότερο, τυχόν υπεραξία από την πώληση θεωρείται βραχυπρόθεσμη και φορολογείται ως τακτικό εισόδημα για τον επενδυτή».

Μετάφραση: Όποτε είναι δυνατόν, κρατήστε επενδύσεις για περισσότερο από ένα χρόνο για να ελαχιστοποιήσετε τους φόρους που πληρώνετε.

Και μια συμβουλή μπόνους σε αυτόν τον τομέα: Η στρατηγική buy-and-hold είναι ιδιαίτερα κατάλληλη για θεσμικούς επενδυτές που έχουν πολύ μεγάλο επενδυτικό ορίζοντα και δεν χρειάζεται να ανησυχούν για την αστάθεια της αγοράς που μπορεί να επηρεάσει την αξία των μεμονωμένων περιουσιακών στοιχείων.

«Οι επενδυτές υπόκεινται σε φόρο κεφαλαιουχικών κερδών μόνο όταν πωλούν επενδύσεις σε φορολογητέο λογαριασμό μεσιτείας. Τα κέρδη συνεχίζουν να αυξάνονται αφορολόγητα μέχρι να πουλήσουν. Αυτό παρέχει μια ισχυρή ευκαιρία προγραμματισμού για μακροπρόθεσμες επενδύσεις», λέει ο Hayden Adams, CPA, πιστοποιημένος οικονομικός σχεδιαστής και διευθυντής φορολογικού και οικονομικού σχεδιασμού στο Schwab Center for Financial Research. “Αυτός μπορεί να είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος για την αναβολή φόρων σε επενδύσεις σε φορολογητέους λογαριασμούς μεσιτείας, παρόμοια με την αναβολή φόρων σε επενδύσεις σε 401(K) και συνταξιοδοτικά ταμεία.”

2. Εμπειρία είσπραξης φορολογικών ζημιών

Ακολουθεί μια άλλη συμβουλή που προσφέρουν οι σύμβουλοι περιουσίας: σκεφτείτε τη συγκομιδή φορολογικών ζημιών, η οποία μπορεί να είναι ένας ισχυρός τρόπος αντιστάθμισης των φορολογικών επιβαρύνσεων. Αυτή η τεχνική περιλαμβάνει την πώληση επιλεγμένων επενδύσεων με ζημία προκειμένου να αντισταθμίσετε τα κέρδη που ενδέχεται να είχατε από την πώληση άλλων επενδύσεων με κέρδος.

«Αν και μπορεί να φαίνεται αντιφατικό στην αρχή, η συλλογή φορολογικών ζημιών απαιτεί πρώτα από τον επενδυτή να πουλήσει αγαθά. [some] σε τιμή χαμηλότερη από την αξία των τίτλων για να δημιουργηθεί ζημία», εξηγεί η Emily Irwin, επικεφαλής συμβουλευτικής στην Wells Fargo Wealth and Investment Management.

Αυτές οι ζημίες μπορούν στη συνέχεια να χρησιμοποιηθούν για τον συμψηφισμό του ποσού του φόρου υπεραξίας που θα προέκυπτε από την πώληση άλλων τίτλων.

Όταν εξετάζετε αυτήν την τακτική, είναι σημαντικό να κατανοήσετε μερικά βασικά σημεία. Αρχικά, οι μεταφορές φορολογικών ζημιών δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για τη μείωση των φόρων επί του συνήθους εισοδήματος, αλλά μόνο για το εισόδημα από επενδύσεις. Επιπλέον, ένας τίτλος πρέπει πραγματικά να πωληθεί για να δημιουργήσει ζημιά – δεν μπορεί απλώς να υποτιμηθεί στο χαρτοφυλάκιο ενός επενδυτή, λέει ο Irwin.

Επιπλέον, ενώ είναι απολύτως δυνατό να πραγματοποιηθεί συλλογή φορολογικών ζημιών για να αντισταθμιστούν τόσο τα βραχυπρόθεσμα όσο και τα μακροπρόθεσμα κέρδη κεφαλαίου, μπορεί να είναι ιδιαίτερα επωφελές να χρησιμοποιηθεί αυτή η προσέγγιση για την πώληση βραχυπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων επειδή υπόκεινται σε υψηλότερους φορολογικούς συντελεστές.

«Τα βραχυπρόθεσμα κεφαλαιουχικά κέρδη φορολογούνται με συνήθεις συντελεστές φόρου εισοδήματος, σε σύγκριση με τα μακροπρόθεσμα κέρδη κεφαλαίου, τα οποία φορολογούνται με 15% ή 20%, ανάλογα με το συνολικό φορολογητέο εισόδημα του επενδυτή», προσθέτει ο Irwin.

3. Αποταμίευση για συνταξιοδότηση χρησιμοποιώντας λογαριασμούς με φορολογικό πλεονέκτημα

Συμβουλή νούμερο τρία είναι να τοποθετήσετε μερικά από τα χρήματά σας σε επενδυτικούς λογαριασμούς με φορολογικά πλεονεκτήματα. Αυτό μπορεί να περιλαμβάνει λογαριασμούς 401(k), λογαριασμούς 403(b) και IRA, οι οποίοι συχνά ονομάζονται φορολογικοί λογαριασμοί.

“Οι λογαριασμοί με πλεονέκτημα φόρου ταξινομούνται γενικά ως λογαριασμοί επενδύσεων προ φόρων ή αναβαλλόμενων φόρων ή επενδυτικοί λογαριασμοί μετά από φόρους”, εξηγεί ο Little. «Οι λογαριασμοί προ φόρων επιτρέπουν στον επενδυτή να αναβάλλει τις πληρωμές φόρου για τα ποσά που προστίθενται σε μεταγενέστερη ημερομηνία. Οι λογαριασμοί μετά τους φόρους χρηματοδοτούνται από τις προ φόρων εισφορές του επενδυτή, αλλά τα κέρδη από τις επενδύσεις στον λογαριασμό δεν φορολογούνται αργότερα».

Ακολουθούν ορισμένες επιλογές λογαριασμού με φορολογικό πλεονέκτημα που πρέπει να λάβετε υπόψη.

401(ια) λογαριασμοί συνταξιοδότησης

Πολλοί εργοδότες προσφέρουν συνταξιοδοτικά προγράμματα αποταμίευσης 401(k) και αυτά τα προγράμματα προσφέρουν σημαντικά φορολογικά οφέλη. Με ένα 401(k), μπορείτε να επιλέξετε ένα ποσοστό του εισοδήματός σας που θα αφαιρείται αυτόματα κάθε περίοδος πληρωμής και θα κατατίθεται στον λογαριασμό συνταξιοδότησης. Τα χρήματα λαμβάνονται από τον μισθό σας προ φόρων.

«Δεδομένου ότι οι εισφορές σας αφαιρούνται από τον μισθό σας πριν πληρώσετε τυχόν φόρους, το φορολογητέο εισόδημά σας θα είναι χαμηλότερο», λέει η Daya.

Το ετήσιο όριο συνεισφοράς των εργαζομένων για το 2022 είναι 20.500 $. Οι εργαζόμενοι 50 ετών και άνω μπορούν να πληρώσουν επιπλέον 6.500 $ σε εισφορές. Οι αναλήψεις από το 401(k) σας κατά τη διάρκεια της συνταξιοδότησης θα φορολογούνται με τον φορολογικό συντελεστή στον οποίο υπόκεινται εκείνη τη στιγμή, ο οποίος μπορεί να είναι χαμηλότερος ανάλογα με τις περιστάσεις σας.

403(β) λογαριασμοί συνταξιοδότησης

Άτομα που εργάζονται για μη κερδοσκοπικούς οργανισμούς ή στον δημόσιο τομέα μπορεί να έχουν πρόσβαση σε λογαριασμό συνταξιοδότησης 403(b). Αυτά τα προγράμματα είναι παρόμοια με τους λογαριασμούς 401(k) καθώς οι συνεισφορές που κάνετε είναι προ φόρων, μειώνοντας τη φορολογική σας υποχρέωση σήμερα. Επίσης, παρόμοια με ένα πρόγραμμα 401(k), οι διανομές θα φορολογούνται με τον συντελεστή που ισχύει όταν πραγματοποιηθεί η απόσυρση.

«Η επένδυση σε ένα 403(b) προσφέρει έναν φορολογικά πλεονέκτημα τρόπο εξοικονόμησης για τη συνταξιοδότηση και δημιουργία πλούτου για το μέλλον, αλλά οι επενδυτικές επιλογές που είναι διαθέσιμες σε ένα 403(b) μπορεί να είναι πιο περιορισμένες από εκείνες που είναι διαθέσιμες στα σχέδια 401(k). ” λέει η Daya.

IRAs

Ο Ατομικός Λογαριασμός Συνταξιοδότησης (IRA) είναι ένας επενδυτικός λογαριασμός με φορολογικό πλεονέκτημα που έχει σχεδιαστεί για να βοηθά τα άτομα να αποταμιεύουν για τη συνταξιοδότηση. Σε αντίθεση με έναν λογαριασμό 401(k) ή έναν λογαριασμό 403(b), δεν προσφέρονται από τους εργοδότες και συνήθως ανοίγονται μέσω τράπεζας ή χρηματιστηριακής εταιρείας.

Υπάρχουν δύο κύριοι τύποι IRA – τα παραδοσιακά και τα Roth. Κάθε ένα προσφέρει πλεονεκτήματα. Για παράδειγμα, οι παραδοσιακοί IRA χρηματοδοτούνται με δολάρια προ φόρων, που σημαίνει ότι μειώνουν τον φόρο εισοδήματός σας για το έτος που συνεισφέρετε.

“Οποιοσδήποτε μπορεί να δημιουργήσει και να χρηματοδοτήσει έναν παραδοσιακό IRA, έναν άλλο τύπο λογαριασμού με αναβολή φόρου”, λέει ο Little. “Οι εισφορές που πραγματοποιούνται από επενδυτές που είναι κάτω των 72 ½ ετών και έχουν φορολογητέο εισόδημα κατά το έτος εισφοράς εκπίπτουν γενικά στη φορολογική τους δήλωση.”

Το ετήσιο όριο συνεισφοράς για τους παραδοσιακούς IRA είναι 6.000 $ για το 2022 και υπάρχει ένα επιπλέον όριο συνεισφοράς 1.000 $ για άτομα άνω των 50 ετών.

Οι εισφορές Roth IRA καταβάλλονται μετά από φόρους και επομένως δεν εκπίπτουν φόρου για τους σκοπούς του ετήσιου φόρου εισοδήματός σας. Ωστόσο, οι διανομές από αυτόν τον τύπο IRA δεν θα φορολογούνται. Ορισμένα πρόσθετα οφέλη που σχετίζονται με ένα Roth IRA περιλαμβάνουν ότι οι εισφορές μπορούν να γίνουν σε έναν Roth σε οποιαδήποτε ηλικία και ότι δεν υπόκεινται στους απαιτούμενους ετήσιους ελάχιστους κανόνες διανομής που πρέπει να τηρούν πολλοί άλλοι λογαριασμοί συνταξιοδότησης.

4. Δωρίστε μετοχές σε φιλανθρωπικούς σκοπούς

Μια τελευταία συμβουλή που μπορεί να σας βοηθήσει και να ελαχιστοποιήσετε τους φόρους σας και να βοηθήσετε άλλους στη διαδικασία: σκεφτείτε να δωρίσετε μετοχές σε φιλανθρωπικές οργανώσεις και όχι σε μετρητά. Να γιατί.

Όταν οι επενδυτές δωρίζουν πολύτιμες μετοχές που διατηρούνται για περισσότερο από ένα χρόνο σε δημόσιο φιλανθρωπικό ίδρυμα, ούτε ο επενδυτής ούτε το φιλανθρωπικό ίδρυμα φορολογούνται για τυχόν κέρδη κεφαλαίου.

«Για τους φιλανθρωπικά προσανατολισμένους, η προσφορά μακροπρόθεσμων περιουσιακών στοιχείων είναι ένας πολύ καλός τρόπος για να μεγιστοποιηθούν τα φορολογικά οφέλη από τις δωρεές», λέει ο Adams. “Αυτό συμβαίνει επειδή δεν χρειάζεται να αναγνωρίσετε ένα φορολογητέο κεφαλαιουχικό κέρδος όταν παραχωρείτε μακροπρόθεσμα εκτιμώμενα περιουσιακά στοιχεία, αλλά μπορείτε ακόμα να πάρετε μια κράτηση φιλανθρωπικής δωρεάς εάν λάβετε υπόψη τα στοιχεία.”

Ο δωρητής δικαιούται έκπτωση έως και 30% του Προσαρμοσμένου Μικτού Εισοδήματος (AGI) του επενδυτή για την εύλογη αγοραία αξία της μετοχής που δωρίζει. Και οποιοδήποτε ποσό πάνω από το όριο του 30% είναι έκπτωση μεταφοράς για πέντε χρόνια.

Συγκρίνετε αυτό με την εναλλακτική της πώλησης της μετοχής πρώτα, πληρώνοντας φόρο υπεραξίας επί της πώλησης μετά το όφελος από τη δωρεά καθαρών εσόδων σε φιλανθρωπικούς σκοπούς έναντι της απλής δωρεάς αποθεμάτων γίνεται σαφές. «Απλώς δωρίζοντας μετοχές απευθείας σε φιλανθρωπικούς σκοπούς, ένας επενδυτής μπορεί να έχει μεγαλύτερο οικονομικό αντίκτυπο στην επιδιωκόμενη φιλανθρωπική αποστολή», είπε ο Irwin.

Πακέτο

Υπάρχουν πολλοί τρόποι για να διαχειριστείτε ενεργά τον φορολογικό κίνδυνο που σχετίζεται με το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο και η προσπάθεια δεν χρειάζεται να είναι περίπλοκη. Ακολουθώντας ορισμένες συμβουλές από συμβούλους περιουσίας, συμπεριλαμβανομένης της εφαρμογής μιας στρατηγικής αγοράς και παρακράτησης, συλλογής φορολογικών ζημιών και λογαριασμών με φορολογικά πλεονεκτήματα, μπορεί να σας βοηθήσει να κρατήσετε περισσότερα χρήματα στην τσέπη σας. Μια τελευταία συμβουλή από τους ειδικούς: Είναι σημαντικό να αξιολογείτε τακτικά τον φορολογικό σας κίνδυνο και να τον κάνετε μέρος της τρέχουσας οικονομικής ρουτίνας σας.

«Μην κάνετε τη διαχείριση της πιθανής φορολογικής σας έκθεσης δραστηριότητα μια φορά το χρόνο», λέει ο Irwin. “Ελέγχοντας τακτικά το επενδυτικό σας χαρτοφυλάκιο… ένας επενδυτής μπορεί να βρει ευκαιρίες καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, ειδικά σε περιόδους αστάθειας της αγοράς, να εφαρμόσει στρατηγικές που θα μειώσουν τελικά τους φορολογικούς λογαριασμούς.”

Leave a Comment