Ο Fitch επιβεβαιώνει την Investment AB Latour στο ‘A’. Διορθώθηκε το Outlook

Η Fitch Ratings ενέκρινε τη σουηδική επενδυτική εταιρεία Επενδυτική ΑΒ Latour’s Η Προεπιλεγμένη Βαθμολογία Μακροπρόθεσμης Εκδότη (IDR) είναι στο ‘A’.

Η εμφάνιση έχει διορθωθεί.

Η αξιολόγηση αντανακλά μια σειρά παραγόντων, ο σημαντικότερος από τους οποίους είναι η ποιότητα των δραστηριοτήτων της εταιρείας που ανήκει εξ ολοκλήρου, καθώς και η ροή εσόδων της από επενδύσεις σε μετοχές, οι οποίοι και οι δύο παρέμειναν ανθεκτικοί κατά τη διάρκεια της πανδημίας και αναμένεται να παραμείνουν ισχυροί.

Άλλοι βασικοί παράγοντες που υποστηρίζουν την αξιολόγηση περιλαμβάνουν τη μακροπρόθεσμη δέσμευση της Latour για ένα διαφοροποιημένο χαρτοφυλάκιο, τη ρευστότητα των περιουσιακών της στοιχείων, τη σταθερότητα της ροής μερισμάτων και τη συντηρητική κεφαλαιακή της δομή. Η εταιρεία έχει επίσης καλή ρευστότητα και ισχυρές ελεύθερες ταμειακές ροές.

Το Stable Outlook αντανακλά την άποψή μας ότι η Latour θα συνεχίσει τη συνετή χρηματοοικονομική της πολιτική και ότι ο λόγος δανείου προς αξία (LTV) στο χαρτοφυλάκιο επενδύσεων μετοχών της θα παραμείνει πολύ κάτω από το 25% τα επόμενα τρία χρόνια.

Βασικά προγράμματα οδήγησης αξιολόγησης

Βάση αξιολόγησης των επενδύσεων σε μετοχές: Ένας βασικός μοχλός της IDR της Latour είναι η ποιότητα της ροής εσόδων της τόσο από τις εξ ολοκλήρου ιδιόκτητες θυγατρικές της όσο και από επενδύσεις σε μετοχές. Η αξιολόγηση της Latour υποστηρίζεται από τη μικτή αξιολόγηση ροής εισοδήματος της Fitch («BBB») για την εταιρεία, η οποία έχει αναβαθμιστεί κατά δύο βαθμίδες λόγω πρόσθετων παραγόντων αξιολόγησης ώστε να αντικατοπτρίζει ότι το πιστωτικό προφίλ της Latour είναι σύμφωνο με την κατηγορία αξιολόγησης «A». .

Πρόσθετοι παράγοντες αξιολόγησης σχετίζονται με την ποιότητα και τη σταθερότητα της ροής μερισμάτων, τον δείκτη LTV, τη ρευστότητα του ενεργητικού και την επενδυτική στρατηγική και το επενδυτικό ιστορικό της εταιρείας.

Αύξηση της διαφοροποίησης: Μια αξιολόγηση ωφελεί περισσότερο από μια αύξηση κατά ένα βήμα για τη διαφοροποίηση ενός χαρτοφυλακίου επενδύσεων μετοχών με περιορισμένη μόνο συγκέντρωση. Παρόλο που αρκετές εκμεταλλεύσεις έχουν έκθεση στη μεταποιητική και κατασκευαστική βιομηχανία, θεωρούμε ότι η διαφοροποίηση εντός αυτών των εταιρειών είναι επαρκής, τόσο από άποψη τελικής αγοράς όσο και από γεωγραφική άποψη. Οι περισσότερες από τις συμμετοχές της Latour είναι διεθνείς εταιρείες, ορισμένες με παγκόσμια παρουσία, ενώ άλλες λειτουργούν πιο περιφερειακά στις σκανδιναβικές χώρες.

Assa Abloy Concentration: Ο Fitch θεωρεί ότι ο αριθμός των επενδύσεων στο χαρτοφυλάκιο της Latour είναι επαρκής για την αξιολόγηση, αλλά υπάρχει κάποιος κίνδυνος συγκέντρωσης εισοδήματος που σχετίζεται με τη μεγαλύτερη συμμετοχή. Assa Abloy AB. προσδοκούμε Assa Abloy Το 2022, η συνολική ροή μερισμάτων της Latour αναμένεται να παρέχει περίπου το ένα τρίτο από επενδύσεις σε μετοχές και αυτό το ποσοστό αναμένεται να παραμείνει σταθερό μεσοπρόθεσμα.

Ισχυρή κεφαλαιακή δομή: Ο λόγος δανείων προς αξία (LTV) της Latour αυξήθηκε στο 17% στο τέλος του 2022, από περίπου 11% στο τέλος του 2021, αντανακλώντας σε γενικές γραμμές μια σημαντική μείωση της αξίας του χαρτοφυλακίου επενδύσεων μετοχών της Χρηματιστήριο της Στοκχόλμης Ο Δείκτης Συνολικής Απόδοσης (SIXRX) υποχώρησε σχεδόν 30% τους πρώτους εννέα μήνες του 2022. Ωστόσο, αυτή η αναλογία παραμένει ισχυρή και πολύ κάτω από το όριο του 25% για μια ενιαία βαθμολογία «Α» σύμφωνα με τα «Κριτήρια αξιολόγησης της εταιρείας επενδύσεων συμμετοχών» του Fitch.

Η σχετικά μέτρια επιδείνωση αντανακλά επίσης τα μέτρια επίπεδα χρέους στη Latour και τη συντηρητική στρατηγική χρηματοδότησης του ομίλου. Η αξιολόγηση βασίζεται στην προσδοκία μας ότι η εταιρεία θα διατηρήσει LTV πάνω από 25% μεσοπρόθεσμα.

Μέση Ταχύτητα Παραμονής Εξαγορών: Οι δαπάνες για νέες εξαγορές ήταν χαμηλότερες από ποτέ μέχρι στιγμής φέτος (αναμένεται χαμηλότερες) 2 δισεκατομμύρια SEK σε καθαρή βάση για ολόκληρο το έτος) λόγω της αστάθειας της αγοράς. Ο Fitch αναμένει ότι η εταιρεία θα διατηρήσει αυτό το μέσο επίπεδο βραχυπρόθεσμα. Ανάλογα με το μέγεθος, αναμένουμε ότι οι μελλοντικές εξαγορές θα είναι μερικώς χρηματοδοτούμενες από χρέος, αλλά προβλέπουμε ότι το οικονομικό προφίλ της Latour θα παραμείνει σταθερό, υποστηριζόμενο από μια συνετή επενδυτική πολιτική. Η Latour είχε ιστορικά υψηλή συχνότητα εξαγορών στο πλαίσιο των δραστηριοτήτων της που ανήκει εξ ολοκλήρου, σε συνδυασμό με την οργανική ανάπτυξη.

Οι μερισματικές αποδόσεις θα ανακάμψουν: Αναμένουμε ότι οι μερισματικές αποδόσεις από επενδύσεις σε μετοχές θα είναι περίπου 30% υψηλότερες το 2022 από ό,τι πριν. 1 δισ. SEK Λαμβάνεται το 2021 καθώς οι εταιρείες συνεχίζουν την ανάκαμψη μετά την πανδημία. Από το 2023 και μετά, αναμένουμε ένα γενικά σταθερό ή ελαφρώς αυξανόμενο επίπεδο μερισμάτων που εισπράττονται με ετήσια αύξηση που δεν υπερβαίνει το χαμηλό έως μεσαίο μονοψήφιο εύρος.

Επένδυση χρημάτων για να παραμείνεις συντηρητικός. Η Latour έχει μια συνετή χρηματοοικονομική πολιτική και αναμένουμε ότι τα επίπεδα διανομής των μετόχων της θα παραμείνουν συντηρητικά για να υποστηρίξουν μικρές έως μεσοπρόθεσμες εξαγορές από ελεύθερες ταμειακές ροές. Αναμένουμε ότι η πληρωμή μερίσματος 2022 θα είναι περίπου 2,1 δισ. SEK και αυξάνεται σταδιακά σύμφωνα με την υποκείμενη κερδοφορία του ομίλου. Αναμένουμε επίσης ότι το κεφάλαιο θα παραμείνει γύρω στο 2% το 2022 και θα παραμείνει σε αυτό το επίπεδο μεσοπρόθεσμα.

Μακροπρόθεσμος Επενδυτικός Ορίζοντας: Η Latour είναι μια μικτή επενδυτική εταιρεία συμμετοχών με έξι εισηγμένες θυγατρικές και 10 επενδυτικές συμμετοχές, υποστηρίζοντας έτσι τη σταθερή ρευστότητα της εταιρείας. Η Fitch πιστεύει ότι η μακροπρόθεσμη δέσμευση της Latour στις επενδύσεις της, είτε μέσω της 100% ιδιοκτησίας είτε της ικανότητάς της να επηρεάζει τις δραστηριότητες ως κύριος ιδιοκτήτης, δημιουργεί σταθερότητα και προστιθέμενη αξία.

Περίληψη παραγώγων

Είναι ίσο με τη βαθμολογία του Latur Loews Corporation (Α/Σταθερό) και δύο εγκοπές πάνω από αυτό Κριτήρια Caixa Α.Ε, Unipersonal (BBB+/Stable). Είναι πολύ υψηλότερο από το χαρτοφυλάκιο επενδύσεων της Τουρκίας Υπηρεσία Βοήθειας Στρατού (Ξύπνιος; Β/Αρνητικό), η βαθμολογία του είναι ιδιαίτερα ελεγχόμενη Τουρκία οροφή χώρας.

Η Caixa έχει αξιολόγηση μεικτής ροής εισοδήματος «BBB-», μια βαθμίδα κάτω από τον Latour, και επωφελείται από μια ώθηση δύο βαθμίδων από πρόσθετους παράγοντες που βασίζονται σε πέντε από τους εννέα παράγοντες με βαθμολογία «Α». Παρά το γεγονός ότι έχει λιγότερες επενδύσεις σε μετοχές (πέντε) από την Latour, η Loews επωφελείται από υψηλότερη βαθμολογία «BBB+» μεικτής ροής εισοδήματος και αναβάθμιση δύο βαθμίδων για πρόσθετους παράγοντες αξιολόγησης, οκτώ από τους εννέα εκ των οποίων βαθμολογούνται με «A». κατηγορία σύμφωνα με τα κριτήρια Fitch.

Ξύπνιος είναι ένα Τουρκία Οι μεγαλύτερες επενδυτικές εταιρείες χαρτοφυλακίου με ισχυρές θέσεις στην αγορά στις αγορές χάλυβα, αυτοκινήτων και τσιμέντου έχουν ως αποτέλεσμα μια αξιολόγηση μεικτής ροής εισοδήματος «Β+». Ξύπνιος Υπάρχει μικρότερη διαφοροποίηση της τελικής αγοράς σε σύγκριση με την Caixa και υψηλή έκθεση Τουρκία (Β/Αρνητικό), μετριάστηκε εν μέρει από πιο συντηρητικούς δείκτες μόχλευσης και LTV σε σύγκριση με την Caixa.

Βασικές υποθέσεις

Τα έσοδα από εταιρείες εξ ολοκλήρου θα αυξηθούν κατά περίπου 15% το 2022, λόγω των ισχυρών επιδόσεων Μπέμσικ και Caljan. Μεσαία έως υψηλή μονοψήφια ανάπτυξη από το 2023 έως το 2026 με βάση πρόσφατες εξαγορές και αυξήσεις τιμών.

Ενίσχυσε το EBITDA στο 16,3% το 2022, πριν από μια ελαφρά πτώση τα επόμενα δύο χρόνια λόγω των πληθωριστικών πιέσεων προτού ανέλθει στα επίπεδα του 2022 έως το 2026.

Τα μερίσματα από ίδια κεφάλαια επιστρέφονται στο περιβάλλον 1,325 εκατ. SEK το 2022 και σταδιακά αυξάνεται 1,397 εκατ. SEK Με βάση την αναμενόμενη βελτίωση των επιπέδων κερδών το 2026.

Πλήρης αναδιανομή μερισμάτων από επενδύσεις μερικής και ολικής ιδιοκτησίας στους μετόχους της Latour για την περίοδο 2023-2026.

Τα ίδια κεφάλαια αυξήθηκαν από 1,8% των εσόδων το 2022 σε 1,9% των εσόδων το 2023-2026.

αγορά του 1,5 δισ. SEK Αυξάνεται το 2022-2023 2 τρισεκατομμύρια SEK Κάθε χρόνο από το 2024 έως το 2026.

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΩΝ

Παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε Ατομική ή Συλλογική Θετική Δράση/Αναβάθμιση:

Βελτιώσεις της υποκείμενης πιστωτικής ποιότητας της μετοχής, με αποτέλεσμα την αναβάθμιση της αξιολόγησης του Fitch μεικτής ροής εισοδήματος της Latour

Παράγοντες που μπορεί να οδηγήσουν σε μεμονωμένη ή συλλογική αρνητική ενέργεια/υποβάθμιση:

Επιδείνωση της υποκείμενης πιστωτικής ποιότητας των μετοχών ή των συμμετοχών που ανήκουν εξ ολοκλήρου με αποτέλεσμα την υποβάθμιση της αξιολόγησης της Latour από τον Fitch για τις μικτές ροές εισοδήματος

Μια μείωση υλικού σε έναν ή περισσότερους πρόσθετους παράγοντες αξιολόγησης προκαλεί μείωση στην τρέχουσα αύξηση της εγκοπής

Αλλαγή στην επενδυτική ή οικονομική πολιτική σε επίπεδο εταιρείας χαρτοφυλακίου με αποτέλεσμα εξαγορές ή ενέργειες φιλικές προς τους μετόχους που δεν συνάδουν με το τρέχον προφίλ αξιολόγησης

Το καλύτερο/χειρότερο σενάριο κατάταξης

Οι διεθνείς αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας των εκδοτών μη χρηματοπιστωτικών εταιρειών έχουν ένα σενάριο αναβάθμισης αξιολόγησης σε τρία στάδια καλύτερης περίπτωσης σε ορίζοντα αξιολόγησης τριών ετών (που ορίζεται ως το 99ο εκατοστημόριο των μεταβάσεων αξιολόγησης, σταθμισμένο στη θετική κατεύθυνση). και ένα χειρότερο σενάριο υποβάθμισης τεσσάρων βαθμίδων σε διάστημα τριών ετών (που ορίζεται ως το 99ο εκατοστημόριο των μεταβάσεων αξιολόγησης, σταθμισμένο προς την αρνητική κατεύθυνση). Πλήρης γκάμα αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας με το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο για όλες τις κατηγορίες αξιολόγησηςΑΑΑστο ‘D’. Οι αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας για το καλύτερο και το χειρότερο σενάριο βασίζονται σε ιστορικές επιδόσεις. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη μεθοδολογία που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας του καλύτερου και του χειρότερου σεναρίου ανά τομέα, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.fitchratings.com/site/re/10111579.

Διάρθρωση ρευστότητας και χρέους

Στερεά ρευστότητα: Η αναφερόμενη ταμειακή θέση της Latour στο τέλος του 3ου τριμήνου 22 1,5 δισ. SEK, πολύ παρόμοιο με το τέλος του 2021. Η ρευστότητα υποστηρίζεται από εκκρεμείς πιστωτικές διευκολύνσεις 6 δισ. SEK Θετικές ελεύθερες ταμειακές ροές προβλέπονται εντός και γύρω από τη λήξη το 2023 και το 2024 470 εκατομμύρια SEK Το τρέχον επίπεδο ρευστότητας επαρκεί για να καλύψει τις επικείμενες πληρωμές χρέους έως το 2024. Στο τέλος του 2022, περίπου το 60% της συνολικής αξίας ενεργητικού της Latour αποτελείται από εισηγμένα περιουσιακά στοιχεία με μετοχές συχνά διαπραγματεύσιμες και αυτά τα περιουσιακά στοιχεία αντιπροσωπεύουν μια πηγή ρευστότητας στην οποία μπορεί να έχει πρόσβαση ακόμη και μέχρι το 2024. Παρά την αρνητική διόρθωση στις αξίες των περιουσιακών στοιχείων, οι κεφαλαιαγορές βρίσκονται υπό πίεση.

Διαφοροποιημένη δομή χρέους: Η χρηματοδότηση της Latour αποτελείται κυρίως από ομόλογα που εκδίδονται στη σουηδική αγορά. 8,75 δισ. SEK Στο τέλος του 22ου δεκαλέπτου. Οι πληρωμές συνεχίζονται μέχρι το 2ο τρίμηνο του 27ου και είναι αρκετά διαφοροποιημένες.

Προφίλ εκδότη

Επενδυτική ΑΒ Latour ένα Σουηδία-μια μικτή επενδυτική συμμετοχή που αποτελείται από βασικές βιομηχανικές δραστηριότητες και ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο εισηγμένων συμμετοχών στην οποία η Latour είναι ο κύριος ιδιοκτήτης ή ένας από τους κύριους ιδιοκτήτες. Το επενδυτικό χαρτοφυλάκιο αποτελείται από 10 συμμετοχές με αγοραία αξία 61 δισ. SEK στο τέλος- Σεπτέμβριος 2022 (Τέλη Σεπτεμβρίου 2021: 83 δισ. SEK).

ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟΥΣ ΧΡΗΜΑΤΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ ΠΟΥ ΕΜΦΑΝΙΖΟΝΤΑΙ ΩΣ ΒΑΣΙΚΟΙ ΜΕΣΑ ΤΗΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Οι κύριες πηγές δεδομένων που χρησιμοποιούνται στην ανάλυση περιγράφονται στα Εφαρμοσμένα Κριτήρια.

Θεωρήσεις ESG

Εκτός εάν ορίζεται διαφορετικά σε αυτήν την ενότητα, το υψηλότερο επίπεδο επιλεξιμότητας πίστωσης ESG είναι η βαθμολογία ‘3’. Αυτό σημαίνει ότι τα ζητήματα ESG, είτε από τη φύση τους είτε από τον τρόπο διαχείρισής τους από την οντότητα, είναι πιστωτικά ουδέτερα ή έχουν ελάχιστη πιστωτική επίδραση στην οντότητα. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις βαθμολογίες συνάφειας ESG της Fitch, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.fitchratings.com/esg.

Leave a Comment