Μια μακροπρόθεσμη λύση για την ανεργία

απόψεις που εκφράζονται από επιχειρηματίας οι συνεισφέροντες είναι δικοί τους.

Διαβάζετε το Entrepreneur India, ένα διεθνές franchise της Entrepreneur Media.

Η επιχειρηματικότητα αναφέρεται στην ικανότητα και την προθυμία να δημιουργήσετε, να σχεδιάσετε και να διαχειριστείτε μια επιχειρηματική επιχείρηση με όλες τις αβεβαιότητες, προκειμένου να την καταστήσετε κερδοφόρα. Η δημιουργία νέων επιχειρήσεων είναι το πιο προφανές παράδειγμα επιχειρηματικότητας. Αναμφίβολα, η ανεργία ήταν πάντα ένας παράγοντας που εμποδίζει την ανάπτυξη της κοινωνίας. Το πιο αποτελεσματικό μέσο για την επίλυση αυτού του προβλήματος και την ενδυνάμωση της νέας γενιάς είναι η δημιουργία ευκαιριών επιχειρηματικότητας. Η ινδική κυβέρνηση εργάζεται σκληρά για να δημιουργήσει ένα ισχυρό περιβάλλον startup μετά την πανδημία. Η κυβέρνηση έχει δημιουργήσει ένα υπουργείο με στόχο να βοηθήσει τις νέες επιχειρήσεις και να τους παρέχει εμπειρία ζωής και άλλες ευκαιρίες για υποστήριξη και επέκταση προς όφελος των επιχειρηματιών.freepik

Στο πρόσφατο παρελθόν, η ινδική κυβέρνηση και ο πρωθυπουργός Narendra Modi τόνισαν τη σημασία ενός αυτοδύναμου Bharat και τη δημιουργία νέων ευκαιριών για τη δημιουργία θέσεων εργασίας. Ένα από τα σημαντικά βήματα που έλαβε η κυβέρνηση για να τονώσει την ανάπτυξη των νεοφυών επιχειρήσεων και των επιχειρηματιών είναι η Startup India. Μια πρωτοβουλία που αποτελεί εμβληματική πρωτοβουλία της κυβέρνησης της Ινδίας. Στοχεύει στη δημιουργία ενός ισχυρού οικοσυστήματος που ευνοεί την ανάπτυξη των νεοσύστατων επιχειρήσεων, την προώθηση της βιώσιμης οικονομικής ανάπτυξης και τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης μεγάλης κλίμακας.

Η επιχειρηματικότητα είναι η λύση στην ανεργία γιατί δημιουργεί νέα έργα, επιχειρήσεις, σωματεία κ.λπ. ανοίγει ευκαιρίες για Όταν ένας επενδυτής επενδύει σε μια startup ή επιχείρηση, επιτρέπεται στον επιχειρηματία να αυξήσει τους υπαλλήλους του για να επεκτείνει αμέσως την επιχείρηση και να δημιουργήσει πρόσθετη ανάπτυξη. ευκαιρίες απασχόλησης. Σε αντίθεση με τις εταιρείες ή τις μεγάλες εταιρείες που επιμένουν να προσλαμβάνουν από φημισμένα κολέγια ή υποψηφίους με βάση τα προσόντα και όχι τις ικανότητες, οι επιχειρηματίες είναι πλέον πρόθυμοι να προσλάβουν πόρους που μπορεί να μην έχουν καν επίσημη εκπαίδευση ή πτυχία, αλλά έχουν τη σωστή συμπεριφορά, δεξιότητες και επιθυμία. να μάθω. Ακολουθούν ορισμένοι βασικοί παράγοντες που αποδεικνύουν ότι η επιχειρηματικότητα είναι μια ορατή μακροπρόθεσμη λύση για την ανεργία στην κοινωνία:

Η επιχειρηματικότητα δημιουργεί νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες: Στη σημερινή οικονομία, η επιχειρηματικότητα είναι πιο σημαντική από ποτέ για τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας και την ώθηση της οικονομικής ανάπτυξης της χώρας. Μια νέα επιχείρηση απαιτεί συνήθως αρκετούς πολλά υποσχόμενους και εξειδικευμένους υπαλλήλους για να την ξεκινήσουν και να κλιμακωθούν γρήγορα.

Η επιχειρηματικότητα συμβάλλει στην αναζωογόνηση της κοινωνίας: Η έναρξη μιας επιχείρησης είναι μόνο μια πτυχή της επιχειρηματικότητας. το άλλο είναι να αναβιώσει μια κοινότητα. Οι ιδιοκτήτες επιχειρήσεων συμβάλλουν στην αύξηση της απασχόλησης και της τοπικής οικονομίας ενώ επενδύουν στις κοινότητές τους.

Εκτός από τη δημιουργία θέσεων εργασίας και την ενίσχυση της οικονομίας, η επιχειρηματικότητα συμβάλλει στην ενίσχυση της αίσθησης υπερηφάνειας της κοινότητας. Οι άνθρωποι θέλουν να ζουν και να εργάζονται εκεί όπου βρίσκονται επιτυχημένες επιχειρήσεις. Αυτή η αίσθηση υπερηφάνειας μπορεί να συμβάλει στην αναγέννηση της κοινότητας προσελκύοντας νέες επιχειρήσεις και ανθρώπους. Μια νέα επιχείρηση μπορεί να φέρει νέα ζωή σε μια κοινότητα, η οποία μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση της τοπικής οικονομίας.

Επιχειρηματίες που ανεβάζουν το επίπεδο του ανταγωνισμού: Οι επιχειρηματίες αυξάνουν τον ανταγωνισμό για τις υπάρχουσες επιχειρήσεις ξεκινώντας νέες επιχειρήσεις. Οι χαμηλότερες τιμές και, κατά συνέπεια, μια ευρύτερη επιλογή προϊόντων ωφελούν τους καταναλωτές. Ένα μέτρο της κινητικότητας της αγοράς δημιουργήθηκε από ερευνητές για να δείξει πώς η δημιουργία νέων εταιρειών επηρεάζει τις υπάρχουσες επιχειρήσεις. Μια αλλαγή στην κατάταξη των εγκατεστημένων εταιρειών με βάση τον αριθμό των εργαζομένων σημαίνει αλλαγή στο μερίδιο αγοράς και αύξηση της κινητικότητας της αγοράς. Αυτό το αποτέλεσμα είναι πιο έντονο όταν εξετάζεται η επιχειρηματική δραστηριότητα πέντε χρόνια πριν από την εκκίνηση, γεγονός που υποδηλώνει ότι υπάρχει σημαντική χρονική καθυστέρηση πριν οι νεοφυείς επιχειρήσεις επηρεάσουν την κινητικότητα της αγοράς. Επιπλέον, η δημιουργία νέων επιχειρήσεων ενθαρρύνει τις υπάρχουσες επιχειρήσεις να έχουν καλύτερες επιδόσεις, γεγονός που αυξάνει έμμεσα τον ανταγωνισμό.

Η επιχειρηματικότητα οδηγεί στην καινοτομία: Η οικονομική επέκταση και η δημιουργία θέσεων εργασίας τροφοδοτούνται από την καινοτομία. Κάθε οικονομία που θέλει να πετύχει πρέπει να έχει ένα ισχυρό επιχειρηματικό οικοσύστημα. Οι επιχειρηματίες που έχουν την ικανότητα να λύνουν προβλήματα δημιουργικά είναι οι πιο επιτυχημένοι άνθρωποι. Αυτό είναι που δημιουργεί επιτυχημένες οικονομίες και ευημερούσες επιχειρήσεις.

Η προθυμία να πάρεις ρίσκα και να δοκιμάσεις νέα πράγματα είναι σημαντικά στοιχεία της επιχειρηματικότητας. Η καινοτομία είναι το κλειδί της επιτυχίας σε κάθε επάγγελμα και είναι αυτό που το οδηγεί. Επιτυχημένοι επιχειρηματίες είναι εκείνοι που σκέφτονται συνεχώς νέους τρόπους για να επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και να λύσουν προβλήματα με νέους τρόπους.

Με την αξιολόγηση του επιχειρηματικού οικοσυστήματος, η καλύτερη πορεία δράσης για την κυβέρνηση είναι να δημιουργήσει θεσμούς και πολιτικές για την ανάπτυξη της επιχειρηματικότητας που αξιοποιούν τις δυνατότητες των νέων και τους παρέχουν τις δεξιότητες και τους πόρους που χρειάζονται για να πετύχουν. Οι κανονισμοί θα πρέπει να σχεδιαστούν για να το προσαρμόζουν και να προωθούν ένα καινοτόμο περιβάλλον χωρίς κινδύνους για να ευδοκιμήσουν οι επιχειρηματίες. Πολλοί νέοι σήμερα συνειδητοποιούν την αξία της εστίασης στη συνεχή επιχειρηματική ανάπτυξη, τη συγκέντρωση της καλύτερης δυνατής ομάδας και την παροχή σε αυτήν τα εργαλεία που χρειάζονται για να επιτύχουν αυτήν την ανάπτυξη.

Leave a Comment