Η AM Best επιβεβαιώνει τις πιστοληπτικές αξιολογήσεις της Etiqa General Insurance Berhad

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ, 08 Δεκεμβρίου 2022–(ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΑΡΣΕΝΙΚΟ)–AM Best Η Etiqa General Insurance Berhad (EGIB) (Μαλαισία) έχει επιβεβαιώσει την οικονομική της ισχύ A- (Εξαιρετική) και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα εκδότη σε ‘a-‘ (Άριστα). Οι προοπτικές για αυτές τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (αξιολογήσεις) είναι σταθερές.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν την ισχυρή ισχύ του ισολογισμού της AM Best, την οποία η EGIB θεωρεί ισχυρή, καθώς και την ισχυρή λειτουργική της απόδοση, το ουδέτερο επιχειρηματικό προφίλ και την κατάλληλη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου (ERM). Οι αξιολογήσεις επηρεάζουν επίσης τον ουδέτερο αντίκτυπο του να είσαι κύριος μέτοχος της Malayan Banking Berhad (όμιλος Maybank), ενός από τους μεγαλύτερους ομίλους χρηματοοικονομικών υπηρεσιών που έχει συσταθεί, εισηγηθεί και εδρεύει στη Μαλαισία.

Η ισχύς του ισολογισμού της EGIB υποστηρίζεται από την προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο κεφαλαιοποίησή της, η οποία μετράται με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Best (BCAR), ο οποίος ήταν στο υψηλότερο σημείο του στα τέλη του 2021 και αναμένεται να παραμείνει σε αυτό το επίπεδο βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα. Η AM Best θεωρεί ότι η εταιρεία έχει επενδυτική στρατηγική μεσαίου κινδύνου, επειδή διαθέτει ένα μείγμα περιουσιακών στοιχείων χαμηλού κινδύνου, συμπεριλαμβανομένων μετρητών, καταθέσεων και ομολόγων, παρά τη σημαντική έκθεση σε μετοχές υψηλού κινδύνου και ακίνητα (μαζί αντιπροσωπεύουν περίπου 23). ποσοστό των επενδυμένων περιουσιακών στοιχείων έως το τέλος του 2021). Επιπλέον, η εταιρεία έχει υψηλή αντασφαλιστική χρησιμοποίηση και εμπιστοσύνη, με καθαρό ποσοστό διατήρησης 33% το 2021. Ως αποτέλεσμα, τα ανακτήσιμα αντασφαλιστικά στοιχεία της εταιρείας είναι ένα μεγάλο στοιχείο του ισολογισμού, ίσο με το τριπλάσιο των ιδίων κεφαλαίων της στο τέλος του έτους. 2021.

Η λειτουργική απόδοση της EGIB βαθμολογείται ως ισχυρή, με μέσο όρο πενταετίας 87% (2017-2021). Για το έτος που έληξε στις 30 Ιουνίου 2022, η εταιρεία ανέφερε συνδυασμένο δείκτη περίπου 81%. Η χαμηλή εμπειρία καθαρών ζημιών στους βασικούς επιχειρηματικούς τομείς της εταιρείας, όπως οι πυρκαγιές και τα προσωπικά ατυχήματα, καθώς και τα ευνοϊκά έσοδα από προμήθειες αντασφάλισης από εκχωρημένους κινδύνους, υπήρξαν βασικοί μοχλοί της τεχνικής κερδοφορίας τα τελευταία χρόνια. Τα συνολικά κέρδη υποστηρίχθηκαν από ευνοϊκές επιδόσεις αναδοχής και σταθερές επενδυτικές αποδόσεις. Από προοπτική, η σταδιακή απελευθέρωση των εργασιών ασφάλισης αυτοκινήτων και πυρκαγιάς στη Μαλαισία μπορεί να αυξήσει τον ανταγωνισμό και να μειώσει τις τιμές της αγοράς. Ωστόσο, οι εξελίξεις της EGIB στην τιμολόγηση και την επιλογή κινδύνου, τη διανομή και το σχεδιασμό προϊόντων αναμένεται να στηρίξουν τη συνεχιζόμενη ισχυρή λειτουργική της απόδοση.

Η αξιολόγηση του επιχειρηματικού προφίλ της Neutral αντικατοπτρίζει τη θέση της EGIB ως της πέμπτης μεγαλύτερης γενικής ασφαλιστικής εταιρείας στη Μαλαισία με μερίδιο αγοράς άνω του 8% με βάση το ακαθάριστο άμεσο γραπτό ασφάλιστρο του 2021. Το χαρτοφυλάκιο αναδοχών της εταιρείας είναι μετρίως διαφοροποιημένο ανά επιχειρηματικό τομέα και κανάλι διανομής, αν και όλες οι δραστηριότητες προέρχονται από τη Μαλαισία.

Η AM Best πιστεύει ότι η προσέγγιση ERM της EGIB είναι κατάλληλη δεδομένου του τρέχοντος μεγέθους και της πολυπλοκότητας των λειτουργιών της. Οι δυνατότητες διαχείρισης κινδύνων γενικά θεωρείται ότι συνάδουν με το υποκείμενο προφίλ κινδύνου της εταιρείας, αν και ο πιστωτικός κίνδυνος αντασφάλισης/διαφωνίας θεωρείται υψηλός δεδομένης της έκθεσης της εταιρείας σε ορισμένα μη αξιολογημένα αντασφαλιστικά μέρη, συμπεριλαμβανομένων των δεσμευμένων.

Οι αξιολογήσεις κοινοποιούνται στα αξιολογούμενα ιδρύματα πριν από τη δημοσίευση. Εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά, οι αξιολογήσεις δεν έχουν αλλάξει από τις πληροφορίες αυτές.

Αυτό το δελτίο τύπου σχετίζεται με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της AM Best. Για όλες τις πληροφορίες αξιολόγησης σχετικά με την έκδοση και τις σχετικές γνωστοποιήσεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων γραφείου υπεύθυνος για την έκδοση καθεμίας από τις επιμέρους αξιολογήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την έκδοση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της Τελευταία Δραστηριότητα Αξιολόγησης της AM Best. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις και τους περιορισμούς των κριτικών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ανατρέξτε στον Οδηγό της Best για τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας του Best, των αξιολογήσεων απόδοσης του Best, των προκαταρκτικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας του Best και των δελτίων τύπου του AM Best, ανατρέξτε στον Οδηγό για τη σωστή χρήση των αξιολογήσεων και των αξιολογήσεων του Best.

Η AM Best είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, εκδότης ειδήσεων και πάροχος ανάλυσης δεδομένων που ειδικεύεται στον ασφαλιστικό κλάδο. Με έδρα τις ΗΠΑ, η εταιρεία δραστηριοποιείται σε περισσότερες από 100 χώρες με περιφερειακά γραφεία στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Πόλη του Μεξικού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ambest.com.

Πνευματικά δικαιώματα © 2022 AM Best Rating Services, Inc. ή/και από τις θυγατρικές της. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.

Δείτε την αρχική έκδοση στο businesswire.com: https://www.businesswire.com/news/home/20221208005684/en/

Συνδέσεις

Kanika Thukral
Ανώτερος Οικονομικός Αναλυτής
+65 6303 5025
[email protected]

Michael Dunckley, CFA
Διευθυντής, Analytics
+65 6303 5020
[email protected]

Κρίστοφερ Σάρκι
Υπεύθυνος Δημοσίων Σχέσεων
+1 908 439 2200, εσωτ. 5159
[email protected]

Αλ Σλάβιν
Ανώτερος ειδικός δημοσίων σχέσεων
+1 908 439 2200, εσωτ. 5098
[email protected]

Leave a Comment