Η AM Best αποσύρει τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας της Bangkok Insurance Public Company Limited

ΣΙΓΚΑΠΟΥΡΗ–(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ)–AM Best Η Bangkok Insurance Public Company Limited (BKI) (Ταϊλάνδη) επιβεβαίωσε τη χρηματοοικονομική της ισχύ σε B++ (Καλή) και τη μακροπρόθεσμη πιστοληπτική ικανότητα εκδότη σε «bbb+» (Καλή). Οι προοπτικές για αυτές τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας (αξιολογήσεις) είναι σταθερές. Ταυτόχρονα, η AM Best απέσυρε αυτές τις αξιολογήσεις επειδή η εταιρεία ζήτησε να μην συμμετέχει πλέον στη διαδραστική διαδικασία αξιολόγησης της AM Best.

Οι αξιολογήσεις αντικατοπτρίζουν την ισχύ του ισολογισμού της BKI, την οποία η AM Best αξιολογεί ως πολύ ισχυρή, καθώς και την επαρκή λειτουργική της απόδοση, το ουδέτερο επιχειρηματικό προφίλ και την κατάλληλη διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου.

Η πολύ ισχυρή αποτίμηση του ισολογισμού της BKI υποστηρίζεται από την προσαρμοσμένη ως προς τον κίνδυνο κεφαλαιοποίησή της, η οποία ήταν στην ισχυρότερη το 2021 και αναμένεται να παραμείνει πολύ ισχυρή, τουλάχιστον για το άμεσο μέλλον, όπως μετράται με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας της Best (BCAR). Η κεφαλαιακή επάρκεια υποστηρίζεται από τη χαμηλή καθαρή μόχλευση της εταιρείας, αν και εν μέρει αντισταθμίζεται από ένα επενδυτικό χαρτοφυλάκιο υψηλού κινδύνου που αποτελείται από μεγάλες και συγκεντρωμένες συμμετοχές σε εγχώριες μετοχές. Επιπλέον, η εταιρεία έχει μέτρια εξάρτηση από την αντασφάλιση για τη διαχείριση της έκθεσης σε καταστροφικά γεγονότα, συσσωρεύσεις και μεγάλους μεμονωμένους κινδύνους.

Η AM Best θεωρεί ότι η λειτουργική απόδοση της BKI είναι επαρκής, όπως αποδεικνύεται από μια πενταετή μέση απόδοση ιδίων κεφαλαίων 6,7% και μια συνδυασμένη αναλογία 91,5% (2017-2021). Ωστόσο, η εταιρεία ανέφερε ζημίες αναδοχής το 2021 και τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 λόγω των υψηλότερων αξιώσεων λόγω COVID-19 για το προϊόν υγείας που διαθέτει με έναν πληρωτή. Παρά τις χαμηλές επιδόσεις των δραστηριοτήτων υγειονομικής περίθαλψης της BKI τα τελευταία δύο χρόνια, τα αποτελέσματα αναδοχής για τις βασικές γραμμές ασφάλισης αυτοκινήτου, βιομηχανικού κινδύνου και πυρκαγιάς της εταιρείας παραμένουν κερδοφόρα. Ενώ τα τεχνικά και λειτουργικά στοιχεία για τους πρώτους εννέα μήνες του 2022 ήταν δυσμενή, η AM Best αναμένει ότι οι προοπτικές θα βελτιωθούν, ιδιαίτερα μετά τη λήξη της εφάπαξ κάλυψης της πολιτικής υγείας της εταιρείας για τον COVID-19 στα μέσα του 2022.

Η ουδέτερη αξιολόγηση επιχειρηματικού προφίλ αντικατοπτρίζει τη θέση της εταιρείας ως της τρίτης μεγαλύτερης γενικής ασφάλισης ζημιών της Ταϊλάνδης με μερίδιο αγοράς περίπου 8,6% με βάση το άμεσο ασφάλιστρο που εγγράφηκε το 2021. Παρόλο που το χαρτοφυλάκιο της εταιρείας είναι κάθε επιχειρηματικής προέλευσης, έχει μέτρια διαφοροποίηση ανά επιχειρηματικό τομέα. Από την Ταϊλάνδη.

Οι αξιολογήσεις κοινοποιούνται στα αξιολογούμενα ιδρύματα πριν από τη δημοσίευση. Εκτός εάν σημειώνεται διαφορετικά, οι αξιολογήσεις δεν έχουν αλλάξει μετά από αυτές τις πληροφορίες.

Αυτό το δελτίο τύπου σχετίζεται με τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας που δημοσιεύονται στον ιστότοπο της AM Best. Για όλες τις πληροφορίες αξιολόγησης που σχετίζονται με την κυκλοφορία και τις σχετικές αποκαλύψεις, συμπεριλαμβανομένων των στοιχείων του γραφείου που είναι υπεύθυνο για την έκδοση καθεμιάς από τις μεμονωμένες αξιολογήσεις που αναφέρονται σε αυτήν την έκδοση, ανατρέξτε στην ιστοσελίδα της πρόσφατης δραστηριότητας αξιολόγησης της AM Best. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις χρήσεις και τους περιορισμούς των κριτικών αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, ανατρέξτε στον Οδηγό της Best για τις αξιολογήσεις πιστοληπτικής ικανότητας. Για πληροφορίες σχετικά με τη σωστή χρήση των αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας του Best, των αξιολογήσεων απόδοσης του Best, των προκαταρκτικών αξιολογήσεων πιστοληπτικής ικανότητας του Best και των δελτίων τύπου του AM Best, ανατρέξτε στον Οδηγό για τη σωστή χρήση των αξιολογήσεων και των αξιολογήσεων του Best.

Η AM Best είναι ένας παγκόσμιος οργανισμός αξιολόγησης πιστοληπτικής ικανότητας, εκδότης ειδήσεων και πάροχος ανάλυσης δεδομένων που ειδικεύεται στον ασφαλιστικό κλάδο. Με έδρα τις Ηνωμένες Πολιτείες, η εταιρεία λειτουργεί περισσότερες από 100 επιχειρήσεις Χώρες με περιφερειακά γραφεία στο Λονδίνο, το Άμστερνταμ, το Ντουμπάι, το Χονγκ Κονγκ, τη Σιγκαπούρη και την Πόλη του Μεξικού. Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.ambest.com.

Πνευματικά δικαιώματα © 2023 AM Best Rating Services, Inc. ή/και από τις θυγατρικές της. ΟΛΑ ΤΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΔΙΑΤΗΡΟΥΝΤΑΙ.

Leave a Comment