Έκθεση Αγοράς του Κέντρου Δεδομένων της Σουηδίας 2023: Επενδυτική Ανάλυση και Ευκαιρίες Ανάπτυξης 2021-2022 & 2023-2027 – ResearchAndMarkets.com

ΔΟΥΒΛΙΝΟ–(ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΑΚΙΝΗΤΑ)–Προστέθηκε η αναφορά “Αγορά του Σουηδικού Κέντρου Δεδομένων – Επενδυτική Ανάλυση και Ευκαιρίες Ανάπτυξης 2022-2027” ResearchAndMarkets.com προσφορά.

Η σουηδική αγορά κέντρων δεδομένων αναμένεται να αυξηθεί με CAGR 9,15% κατά την περίοδο 2022-2027.

Αυτή η έκθεση αναλύει το μερίδιο αγοράς του σουηδικού κέντρου δεδομένων. Αναλύει λεπτομερώς υφιστάμενες και μελλοντικές εγκαταστάσεις και επενδύσεις σε πληροφορική, ηλεκτρολογικές, μηχανολογικές υποδομές, γενικά πρότυπα κατασκευής και επιπέδου. Συζητά το μέγεθος της αγοράς και την αποτίμηση της επένδυσης για διάφορα τμήματα.

Μαζί με τις αναμενόμενες ευκαιρίες ανάπτυξης για παρόχους χονδρικής συντοπισμού στη χώρα, υπάρχουν σημαντικοί πάροχοι υπηρεσιών cloud, όπως η AWS, η Microsoft, η Google και η Oracle και ο πάροχος υπερκλίμακας Facebook που συμβάλλουν στην επέκταση της αγοράς στη χώρα.

Η σουηδική κυβέρνηση δημιούργησε το Εθνικό Κέντρο Κυβερνοασφάλειας (NCSC), το οποίο αποτρέπει, εντοπίζει και προστατεύει τα δίκτυα πληροφορικής από επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Η σουηδική αγορά κέντρων δεδομένων αναπτύσσεται με τη βοήθεια παραγόντων όπως η αυξημένη ψηφιοποίηση, η ισχυρή συνδεσιμότητα και οι αυξημένες επενδύσεις στην παραγωγή ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές. Ο GDPR έχει επίσης εφαρμοστεί στον κλάδο, ο οποίος οδηγεί τη ζήτηση για κτιριακές εγκαταστάσεις στη χώρα λόγω της ανάγκης αποθήκευσης δεδομένων σε τοπικό επίπεδο.

Όσον αφορά τη συνδεσιμότητα 5G, φορείς τηλεπικοινωνιών όπως οι Tele2, Telia Sweden, Tre, Telenor, Net4Mobility και 3 Sweden αναπτύσσουν υπηρεσίες δικτύου 5G σε ολόκληρη τη χώρα. Για παράδειγμα, το Net4Mobility στοχεύει να καλύψει περίπου το 90% του πληθυσμού μέσω υπηρεσιών δικτύου 5G.

Επιπλέον, η χώρα διαθέτει άφθονες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας με μείγμα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας άνω του 60%, το οποίο θα φτάσει το 100% έως το 2040. Επιπλέον, η χώρα στοχεύει να γίνει ουδέτερη από τον άνθρακα έως το 2045.

ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΠΟΨΕΙΣ

 • Η κυβέρνηση της χώρας έχει εφαρμόσει μια σειρά από ψηφιακές πρωτοβουλίες για την υποστήριξη της ψηφιοποίησης, η οποία θα αυξήσει τη ζήτηση για κέντρα δεδομένων. Για παράδειγμα, η σουηδική κυβέρνηση ίδρυσε το Εθνικό Συμβούλιο Ψηφιοποίησης το 2017 ως μέρος της στρατηγικής της για την ψηφιοποίηση για να αυξήσει τις δυνατότητες ψηφιακής ανάπτυξης της χώρας.

 • Η χώρα είναι μάρτυρας της υιοθέτησης τεχνολογιών υψηλής υπολογιστικής ισχύος, όπως η τεχνητή νοημοσύνη, που υποστηρίζονται από κυβερνητικές πρωτοβουλίες. Το 2018, η κυβέρνηση ξεκίνησε την Εθνική Στρατηγική Τεχνητής Νοημοσύνης, την Εθνική Προσέγγιση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η οποία στοχεύει στον καθορισμό μελλοντικών μέτρων πολιτικής και στην αύξηση της χρήσης της τεχνητής νοημοσύνης στην εκπαίδευση και την κατάρτιση, την έρευνα, την καινοτομία και άλλους τομείς.

 • Η Northern Data (Hydro66) στη Σουηδία παρουσιάζει το OCP Ready Colo Facility, όπου οι εταιρείες υπερκλίμακας μπορούν εύκολα να αναπτύξουν rack και να αναπτύξουν OCP Open Racks και λύσεις υποδομής πληροφορικής.

 • Στη Σουηδία, οι υπηρεσίες Amazon Web Services (AWS), Microsoft, Facebook, atNorth, EcoDataCenter και Conapto προμηθεύονται ανανεώσιμη ενέργεια για την τροφοδοσία των εγκαταστάσεων τους. Για παράδειγμα, το EcoDataCenter εμπλέκεται στην ανάπτυξη μιας εγκατάστασης στην πανεπιστημιούπολη του κέντρου δεδομένων Falun που τροφοδοτείται από 100% ανανεώσιμες πηγές ενέργειας.

 • Η χώρα συγκαταλέγεται στις εξέχουσες σκανδιναβικές τοποθεσίες που έχουν υιοθετήσει την έννοια της κεντρικής θέρμανσης για τα κέντρα δεδομένων. Σύμφωνα με τη ΓΔ Ενέργειας και την MSB (Σουηδική Υπηρεσία Πολιτικής Προστασίας), η κατανάλωση ενέργειας από την τηλεθέρμανση είναι περίπου 38%, 23% από ηλεκτρική ενέργεια, 21% από βιομάζα και 18% από θερμότητα.

ΓΙΑΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ ΑΥΤΗ ΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ;

 • Τρέχον μέγεθος της αγοράς σε επενδύσεις, περιοχή, χωρητικότητα και έσοδα της σουηδικής αγοράς συνεγκατάστασης.

 • Αξιολόγηση της επένδυσης στη Σουηδία από φορείς εκμετάλλευσης καταλυμάτων και επιχειρήσεων.

 • Επενδύσεις σε έκταση (τετραγωνικά πόδια) και ενεργειακή δυναμικότητα (MW) ανά τοποθεσία στη χώρα.

 • Λεπτομερής μελέτη του τρέχοντος τοπίου της αγοράς, εις βάθος ανάλυση του κλάδου και εμπεριστατωμένες προβλέψεις του μεγέθους της σουηδικής αγοράς κέντρου δεδομένων κατά την περίοδο πρόβλεψης.

 • Ένα στιγμιότυπο από υπάρχουσες και επερχόμενες εγκαταστάσεις κέντρου δεδομένων τρίτων στη Σουηδία

 • Καλυπτόμενες εγκαταστάσεις (διαθέσιμες): 34

 • Καθορισμένες εγκαταστάσεις (Μέλλον): 6

 • Κάλυψη: 9+ τοποθεσίες

 • Παρόν και Μέλλον (Πεδίο)

 • Τρέχον και Μελλοντικό (ΙΤ Χωρητικότητα Φορτίου)

 • Αγορά συντοπισμού κέντρων δεδομένων στη Σουηδία

 • Έσοδα αγοράς και προβλέψεις (2021-2027)

 • Έσοδα και προβλέψεις χονδρικής και λιανικής (2021-2027)

 • Τιμές λιανικής

 • Χονδρική Τιμολόγηση Συντοπισμού

 • Οι επενδύσεις στο τοπίο της σουηδικής αγοράς κατηγοριοποιούνται ανά μέγεθος και πρόβλεψη ως υπηρεσίες πληροφορικής, ενέργειας, ψύξης και γενικών κτιρίων.

 • Μια ολοκληρωμένη ανάλυση των τελευταίων τάσεων, των ρυθμών ανάπτυξης, των πιθανών ευκαιριών, των περιορισμών ανάπτυξης και των προοπτικών για τον κλάδο.

 • Επισκόπηση επιχειρήσεων και προσφορές προϊόντων από εξέχοντες παρόχους υποδομών πληροφορικής, εργολάβους κατασκευών, παρόχους υποδομών υποστήριξης και επενδυτές του κλάδου.

 • Διαφανής μεθοδολογία έρευνας και ανάλυση πτυχών ζήτησης και προσφοράς της αγοράς.

SELLER ΤΟΠΙΟ

 • Η σουηδική αγορά κέντρων δεδομένων διαθέτει αρκετούς τοπικούς και παγκόσμιους παρόχους όπως οι Equinix, Digital Realty, Northern Data (Hydro66), EcoDataCenter, STACK Infrastructure (DigiPlex), Conapto και άλλοι.

 • Η χώρα έχει δει την είσοδο νέων παγκόσμιων παρόχων υπηρεσιών μέσω εξαγορών. Για παράδειγμα, τον Μάρτιο του 2022, η IPI Partners ανακοίνωσε ότι λειτουργούσε τα πρόσφατα αποκτηθέντα κέντρα δεδομένων DigiPlex στη Σουηδία στο πλαίσιο του τμήματος STACK Infrastructure EMEA.

 • Οι περισσότερες από τις εγκαταστάσεις που αναπτύσσονται στη χώρα υιοθετούν την έννοια της κεντρικής θέρμανσης για την παροχή της περίσσειας θερμότητας που παράγεται από το κέντρο δεδομένων στους κατοίκους της περιοχής. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση EcoDataCenter έχει σχεδιαστεί για να παρέχει σπατάλη θερμότητας στο σύστημα τηλεθέρμανσης της πανεπιστημιούπολης του κέντρου δεδομένων Falun.

 • Γεωγραφικά, η σουηδική αγορά των κέντρων δεδομένων κυριαρχείται από τη Στοκχόλμη, ακολουθούμενη από αναδυόμενες τοποθεσίες όπως η Λουλέα, το Φάλουν, το Μάλμε και άλλες. Στη Στοκχόλμη δημιουργήθηκε το Stockholm Data Parks, το οποίο συνέβαλε στην ανάπτυξη της αγοράς των data center.

 • Η αγορά των κέντρων δεδομένων της Σουηδίας είναι μία από τις πιο συνδεδεμένες στη σκανδιναβική περιοχή όσον αφορά τη συνδεσιμότητα υποθαλάσσιων καλωδίων. Η χώρα διαθέτει περίπου 23 υπάρχοντα υποθαλάσσια καλώδια που συνδέουν τη Σουηδία με βασικές αγορές όπως η Εσθονία, η Φινλανδία, η Λιθουανία, η Δανία και άλλες.

 • Τοπικοί και παγκόσμιοι εργολάβοι κατασκευών προσφέρουν ενεργά τις υπηρεσίες τους στη σουηδική αγορά των κέντρων δεδομένων. Για παράδειγμα, η RED παρείχε συμβουλευτικές υπηρεσίες ευρωβουλευτών στις εγκαταστάσεις του κέντρου δεδομένων STACK Infrastructure (DigiPlex) στη Στοκχόλμη της Σουηδίας.

Κύριοι πωλητές

Πάροχοι υποδομής πληροφορικής

 • Arista Networks

 • Atos

 • Broadcom

 • Cisco Systems

 • Dell Technologies

 • Hewlett Packard Enterprise

 • Huawei Technologies

 • IBM

 • Lenovo

 • NetApp

Data Center Construction Contractors and Subcontractors

 • αγάπη

 • Μπραβίδα

 • Χρωματικός

 • Ντόρναν

 • Κατασκευή DPR

 • Γκράνλουντ

 • Kirby Group Engineering

 • NCC

 • ΤΟ ΚΟΚΚΙΝΟ

 • Όμιλος STS

 • Skanska

 • Sweco

 • Σουηδικές Ενότητες

Υποστήριξη Παρόχων Υποδομής

 • ΥΦΑΔΙ

 • Alfa Laval

 • Κάμπια

 • Φορέας

 • Κάμινς

 • Eaton

 • FlaktGroup

 • Προστασία ισχύος HITEC

 • KOHLER-SDMO

 • Legrand

 • NetNordic

 • Rittal

 • Reillo Electronics (Riello UPS)

 • Ρολς ρόις

 • Schneider Electric

 • Socomec

 • STULZ

 • Swegon

 • Vertiv

Επενδυτές Data Center

 • Στο Βορά

 • σιδηροδρομικός σταθμός

 • Conapto

 • Ψηφιακή ιδιοκτησία

 • EcoDataCenter

 • Equinix

 • Meta (Facebook)

 • Google

 • Multitor

 • Microsoft

 • Βόρειες πληροφορίες

Υπάρχον VS. ΚΕΝΤΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΛΟΝΤΟΣ

 • Υφιστάμενες Εγκαταστάσεις στην Περιφέρεια (Περιοχή και Ενεργειακή Δυναμικότητα)

 • Στοκχόλμη

 • Αλλες πόλεις

 • Κατάλογος Επικείμενων Εγκαταστάσεων στην Περιφέρεια (Περιοχή και ενεργειακή ικανότητα)

Εύρος ΑΝΑΦΟΡΑΣ:

Η τμηματοποίηση περιλαμβάνει:

Υποδομή Πληροφορικής

Υποδομή δικτύου

Ηλεκτρική υποδομή

 • Συστήματα UPS

 • Γεννήτριες

 • Μεταφορά διακόπτες και διακόπτες

 • PDU

 • Λοιπές Ηλεκτρικές Υποδομές

Μηχανολογική Υποδομή

 • Συστήματα Ψύξης

 • Ντουλάπια ραφιών

 • Λοιπές Μηχανολογικές Υποδομές

Συστήματα Ψύξης

 • Μονάδες CRAC και CRAH

 • Συσκευές ψύξης

 • Πύργοι ψύξης, συμπυκνωτές και ξηροί ψύκτες

 • Economizers και εξατμιστικοί ψύκτες

 • Άλλες συσκευές ψύξης

Γενική κατασκευή

 • Ανάπτυξη Core & Shell

 • Υπηρεσίες εγκατάστασης και θέσης σε λειτουργία

 • Μηχανική και Κτιριολογική Μελέτη

 • Συστήματα πυρανίχνευσης και πυρόσβεσης

 • Σωματική ασφάλεια

 • Διαχείριση υποδομής κέντρων δεδομένων (DCIM)

Επίπεδο Standard

 • Επίπεδο Ι και Επίπεδο ΙΙ

 • Επίπεδο III

 • Επίπεδο IV

Γεωγραφία

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτήν την αναφορά, επισκεφθείτε τη διεύθυνση https://www.researchandmarkets.com/r/xv7uip-data?w=4

Σχετικά με το ResearchAndMarkets.com

Το ResearchAndMarkets.com είναι η κορυφαία πηγή παγκοσμίως για αναφορές διεθνών ερευνών αγοράς και πληροφορίες αγοράς. Σας προσφέρουμε τις πιο πρόσφατες πληροφορίες για διεθνείς και περιφερειακές αγορές, βασικούς κλάδους, κορυφαίες εταιρείες, νέα προϊόντα και τις τελευταίες τάσεις.

Leave a Comment